Uutisarkisto

Tietoa ja tilastoa - positiivinen kuntakuva vahvistuu Tekojen torin avulla

Kuntatyö2030 -sivustolla vieraili syyskuussa 2022 yli 14 000 kävijää ja koko vuonna noin 62 000. Jokainen sivustolla vieraileva on potentiaalinen lukija sinun työpaikkasi kehittämisteoille. Kun kertoo kehittämistyöstä Tekojen torilla, kertoo samalla oman kunnan kehittämismyönteisyydestä ja uudistumishalukkuudesta.

“Tänä vuonna rikotaan tuhannen kehittämisteon raja” - Nyt on jälleen haussa Suomen kekseliäin kunta

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt kannustavat kunta-alalla työskenteleviä jakamaan kuntatyön kehittämistekoja Tekojen tori – portaaliin. Hyvä kiertämään -kampanjaan voi osallistua viemällä alustalle kuvauksen oman kuntatyöpaikan toimintatapojen ja palvelujen uudistamisesta.  

Työpaikoilla on valtavasti dialogisen keskustelun paikkoja - miten dialogia voisi hyödyntää?

Kysyimme DialogiAkatemian johtaja Janne Kareiselta, miksi dialoginen keskustelu on tärkeää ja miten dialogia voisi hyödyntää työelämässä. 

Tule mukaan uuteen kehittäjäverkostoon!

Aamukahveja, alustuksia, webinaareja, vierailuja, yhteiskehittämistä, yhteisiä hankkeita…tätä ja paljon muuta?! Kuntatyö2030-ohjelma kutsuu kaikki kunta- ja hyvinvointialueilla työskentelevät kehittäjät uuteen verkostoon, jossa opitaan toisilta, levitetään hyviä käytäntöjä jne.

Työmarkkinaosapuolet vahvistavat työelämän kehittämistä kunta- ja hyvinvointialoilla

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, JAU ja JUKO ovat sopineet kattavasta työelämän kehittämisohjelmasta kunta- ja hyvinvointialoille. Sopimuksella osapuolet vahvistavat pitkäjänteistä työelämän ja työolojen kehittämistä sekä alojen houkuttelevuutta.

Yhteiskehittäminen tuottaa satoa - työpajasarjasta uusia ideoita hyvien käytäntöjen levittämiseen  

Kehitämme tänä vuonna Kuntatyö2030 -ohjelmassa uusia yhteiskehittämisen malleja.  Olemme kevään mittaan kokeilleet kolmea työpajamallia. On ollut hienoa nähdä käytännössä, kuinka tuloksia syntyy yhdessä pohtien. 

Porvoon hallintopalvelukeskus haki sparrauksesta tukea muutoksen käsittelyyn henkilökunnan kanssa

Porvoon hallintopalvelukeskus (HPK) on yhtiöittämisen takia suuren muutoksen äärellä, sillä 50 työntekijän keskus yhtiöitetään hyvinvointialueuudistuksen myötä. Keskus on tuottanut Porvoon kaupungin talous-, palkka-, ICT-, rekry- ja käännöspalveluja, mutta uusi yhtiö palvelee jatkossa sekä kaupunkia että Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta.

Sitouta perehdyttämisellä kestävään ja turvalliseen työelämään -webinaari 1.6.2022

Webinaarissa käsitellään perehdytystä erityisesti sitouttamisen näkökulmasta ja sen aikana. Tilaisuuden tausta-ajatuksena on, että perehdytystä ei tulisi järjestää vain uudessa työpaikassa aloitettaessa, vaan läpi uran. Perehdytyksessä on huomioitava myös se, että työpaikoille saapuvat uudet sukupolvet saattavat suhtautua työhön ja elämään eri tavoin kuin vanhemmat ikäryhmät.

Aika: keskiviikkona 1.6.2022 klo 9.00-12.00
Paikka: Webinaari, linkki toimitetaan ilmoittautuneille

Webinaarissa: 

Työ2030-hanketarina: Kunnissa tapahtuu hienoja asioita koko ajan – mutta miten tieto niistä välittyisi?

"Hölmöläisten peittoakin hölmömpää olisi, jos jokainen kunta ja yksikkö yrittäisi selvitä samoista ongelmista yksin tekemättä yhteistyötä."

Miten käydä vuoropuhelua digitalisaation vaikutuksista työpaikalla? Hyödynnä keskustelualoite.

Digitalisaatio – kuten digitaaliset työvälineet, tekoäly tai erilaiset työskentelyalustat – koskettavat nykyisin lähes kaikkia työyhteisöjä ja ammatteja. Koska digitalisaatio muuttaa työtä ja työn tekemisen tapoja, sen vaikutuksista olisi hyvä keskustella työpaikoilla.

Luomme uusia yhteiskehittämisen malleja - tule mukaan ideoimaan ja etsimään ratkaisuja yhdessä muiden kanssa

Oletko sinä koskaan työssäsi pohtinut, miksi hyvät käytännöt ja kehittämisideat eivät leviä tehokkaasti kuntaorganisaatioiden sisällä tai niiden välillä? Oletko kyllästynyt virtuaalikokouksiin tai webinaareihin, joissa vain harvat puhuvat ja muut ovat passiivisia? Haluaisitko reflektoida, pohtia ja keskustella muiden kanssa, kun kuulet kiinnostavia casejä? Kiinnostaisiko sinua olla mukana kehittämässä ja ideoimassa ratkaisuehdotuksia ajankohtaisiin teemoihin?

Näkymiä kunta-alan työelämän kehittämiseen koronavuonna 2021

Olemme koonneet julkaisun, jossa kerrotaan kunta-alalla tapahtuvasta kehittämistyöstä, sen haasteista ja vahvuuksista sekä korona-ajan kokemuksista. Julkaisu pohjautuu vuonna 2021 tehtyihin 15 kehittämistyöpajaan sekä 15 haastatteluun, jossa osallistujina olivat kuntaorganisaation hr-asiantuntijoita/kehittäjiä. Julkaisussa on myös Työn murros -seurannan tuloksia. Lue, miten kuntakentällä on selvitty pandemia-ajasta ja minkälaisia toimintatapoja tai malleja on kehitetty.

Lapin yliopistossa kehitetty Digiajan työhyvinvoinnin työkirja saatavilla

Työkirja luotiin Digiajan työhyvinvointi -projektissa. Työkirjassa kootaan yhteen työhyvinvoinnin kehittämistä niin yksilöiden kuin työyhteisöjen ja johtamisen näkökulmista. Työkirjasta löytyy myös yksinkertaistettu digiajan työhyvinvoinnin kartoituskysely.

Hallinto- ja toimistotyö digitalisoituu vaiheittain Vantaalla

Vantaalla hallinto- ja toimistotyön kehittämiseen on jo useita vuosia kuulunut prosessien miettiminen mahdollisen automatisoinnin ja robotiikan hyödyntämisen näkökulmasta. Tavoitteena on vapauttaa asiantuntijoiden aikaa rutiininomaisista tehtävistä laajempien kokonaisuuksien suunnitteluun, johtamiseen ja ongelmia ratkovaan asiakastyöhön.

Katso gaalassa palkittujen videot

Mitä kunnanjohtaja Pekka Rajala Limingan kunnasta kertoo tunnustuksesta Suomen kekseliäimmän kunnan kyläpäällikkönä?  ikä merkitys kehittämistyön tunnustamisella on palkituille? Videoissa palkinnosta ja sen herättämistä tunteista kertovat Pekka Rajalan  lisäksi asiantuntija Susanna Snellman Helsingin kaupungilta, projektikoordinaattori Hanna-Maria Partanen Lahden kaupungilta ja opettaja Eija Seunala Orimattilan kaupungilta sekä projektipäällikkö Lilli Peltonen Kärkölän kunnasta.

Kunniaa jaettiin koko henkilöstölle – Kuntatyö2030-gaala juhli arjen työtä ja sen innovaatioita

Kuntatyö2030-gaala palkitsi kunta-alan innostavimmat kehittämisteot joulukuun tilaisuudessaan. Juhlaan oli nyt tavallistakin vankemmat perusteet, sillä palkintoehdokkaina oli ennätyksellinen määrä uusia kehittämistekoja. 

Kuntatyö2030 -gaala 7.12.2021

Finlandia-talolla pidettävässä gaalassa 7.12.2021 palkittiin kunta-alan innostavimmat kehittämisteot, joita saatiin Tekojen torille Hyvä kiertämään -kampanjan aikana. Palkintoja jaettiin toimialoittain ja teemoittain. Palkintoja sai yli 20 kuntaorganisaatiota ja palkittavia kehittämistekoja oli yli 50. 

Digiä kuntatyössä. Miten digitalisaatio muuttaa kuntatyötä -tarinoita eri puolilta Suomea

Työ muuttaa muotoaan kunnissa. Miten kuntakenttä vastaa työn murrokseen digitalisaatiota hyödyntämällä? Kuntaliiton ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n yhteishankkeessa "Digiä kuntatyössä" kuvataan 15 digitapausta, joiden avulla valotamme digitalisaation vaikutuksia työhön ja toimintatapoihin organisaation, johdon, työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmista. 

Tervetuloa tutustumaan muutoksen edelläkävijöihin! https://www.kuntaliitto.fi/kehittaminen-ja-digitalisaatio/digitalisaation-johtaminen/digia-kuntatyossa

 

Liminka on Suomen kekseliäin kunta

Hyvä kiertämään -kampanjan yhteydessä valittiin Suomen kekseliäin kunta. Se on Liminka! Kunnan eri toimialoilta saatiin kampanjan aikana yli 50 uutta kehittämistekoa. Tulos on alle 800 työntekijän kunnassa huikea ja osoitus uudistumishalusta ja -kyvystä. Lue, mitä Suomen kekseliäimmän kunnan kyläpäällikkö eli kunnanjohtaja Pekka Rajala sanoo palkinnosta

Liminka haluaa jakaa hyviä käytäntöjä kaikille

Limingan kunta on vienyt Tekojen torille jo yli 50 kehittämistekoa kunnan eri toimialoilta. Kunnassa halutaan kannustaa henkilöstöä prosessien ja toimintatapojen uudistamiseen ja kehittämistyöstä viestimiseen. Viestintä on nostettu to do -listojen kärkeen, sanoo kunnanjohtaja Pekka Rajala.