Tälle sivulle kootaan Kuntatyö2030-ohjelman näkökulmasta kiinnostavia julkaisuja.

Näkymiä kunta-alan työelämän kehittämiseen koronavuonna 2021, 2022

Kuntatyö2030-ohjelman julkaisussa kerrotaan kunta-alalla tapahtuvasta kehittämistyöstä, sen haasteista ja vahvuuksista sekä korona-ajan kokemuksista. Julkaisu pohjautuu vuonna 2021 tehtyihin 15 kehittämistyöpajaan sekä 15 haastatteluun, jossa osallistujina olivat kuntaorganisaatioiden hr-asiantuntijoita ja kehittäjiä. 

Vuoropuhelu digitalisaation hyödyntämisestä työpaikoilla ja toimialoilla, 2022

Työmarkkinajärjestöjen yhteisen näkemyksen mukaan kaikilla työpaikoilla ja kaikilla toimialoilla on tarpeen lisätä vuoropuhelua digitalisaatiosta. Keskustelualoitteeseen on koottu keskusteluteemoja, esimerkkejä ja kysymyksiä, joiden toivotaan rohkaisevan keskusteluihin, ja edelleen erilaisiin kokeiluihin ja yhdessä kehittämiseen. Hyvän vuoropuhelun kautta vauhditetaan uuden teknologian onnistunutta hyödyntämistä ja aiempaa paremmiksi koettujen toimintatapojen kehittämistä.

Työn murroksen seuranta, 2019-2021

Kunta-alan työmarkkinaosapuolten yhteisen työn murroksen seurannan tavoitteena on rakentaa kuvaa muutoksesta ja hyödyntää tietoa työmarkkina- ja kehittämistoiminnassa. Seurantaa tehdään joka toinen vuosi, ja ensimmäinen seurantakierros oli vuonna 2019. 

KunTeko 2020 - kunta-alan työelämän kehittämisohjelman loppujulkaisu, 2020

Kuntekon loppujulkaisu on historiikki siitä, mitä ohjelmassa tehtiin vuosina 2015–2020. Se sisältää esimerkkejä kehittämistyöstä eri puolilta Suomea. Loppujulkaisu osoittaa, miten Kuntekon tarjoamien palvelujen avulla kehittämistä vietiin eteenpäin yli 240 kunta-alan organisaatiossa. 

KunTeko 2020 - kunta-alan työelämän kehittämisohjelman loppuarviointi, 2020

MDI Oy toteutti Kunteko-ohjelman ulkoisen arvioinnin, jonka tulokset on koottu raporttiin. Arvioinnin mukaan Kunteko oli buustaamassa kehittämistoimintaa koko kuntakentällä ja vaikutti selvästi kehittämismyönteisemmän ilmapiirin vahvistumiseen.

 

Työmtekijä kaukoputki. Kuva Tanja Seppänen