Kekseliäät kehittäjät -kuntatyöpaikkojen kekseliäät ratkaisut ja kehittäminen korona-aikana  

Hanke on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen ja se rahoitetaan TYÖ2030 -ohjelmasta. Rahoitus on ajalle 1.11.2020-31.12.2021.

Päätavoitteena on edistää ja tukea kuntaorganisaatioiden onnistumista ja toimintatapojen uudistustyötä koronakriisin eri vaiheissa.  Hankkeen aikana käydään tiivistä vuoropuhelua kuntaorganisaatioiden kanssa ja kartoitetaan, mitä työelämän kehittämisessä tapahtuu, millaisia vaikutuksia pandemialla on organisaation toimintoihin ja kehittämiseen.

Hanke toimii pohjana laajemmalle kunta-alan työelämän kehittämisen kokonaisuudelle.  Hankkeen aikana tehdään 50 haastattelua/kehittämistyöpajaa kuntaorganisaatioiden kanssa. Työpajoje  pohjalta laaditaan yhteenveto kehittämisen tilasta, näkymistä ja tarpeista kuntakentällä.

Toimenpiteet

 • Haastatellaan kehittämistyöpajoissa erikokoisten kuntaorganisaatioiden johtoa, kehittäjiä ja henkilöstön edustajia työelämän kehittämiseen liittyen ja kartoitetaan korona-ajan oppeja, haasteita ja uusia toimintatapoja

 • Kerätään järjestelmällisesti kuntatyöpaikkojen kekseliäitä ratkaisuja, kootaan niitä Tekojen torille 

 • Nostetaan kiinnostavia ratkaisuja esille viestinnässä, webinaareissa ja podcasteissa

 • Järjestetään työpaikkojen tarpeista nousevia teematyöpajoja, joissa käsitellään ajankohtaisia aiheita sekä kootaan ja esitellään niihin liittyviä kiinnostavia ratkaisuja.  

Lue lisää TYÖ2030 - Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmasta tästä linkistä.   

Haluatteko keskustella kehittämisasioista KT:n ja järjestöjen työelämän kehittäjien kanssa? Etsimme organisaatioita kehittämistyöpajoihin!

Haastatteluin toteutetuissa kehittämistyöpajoissa pääpaino on kunkin organisaation omissa havainnoissa, kysymyksissä ja tarpeissa. Keskustelussa käsitellään myös poikkeusaikaa ja paluuta koronan jälkeiseen aikaan. Työpajasta saa yhteenvedon ja näkyvyyttä kehittämistyölle. Samalla pääsee vaikuttamaan valtakunnalliseen työelämän kehittämisen kokonaisuuteen tulevaisuudessa.

Prosessi on seuraava:

 • Lyhyt sähköinen alkukysely kuntaorganisaation avainhenkilöille (esim. johto, hr, palvelualojen edustajat, henkilöstön edustajat)
 • Virtuaalinen kehittämistyöpaja (noin 2 h), jossa
  • keskustellaan organisaatiossa tapahtuvasta työelämän kehittämisestä
  • esitellään lyhyesti kehittämishannkeita ja -toimintoja 
  • keskustellaan, miten korona-aika on vaikuttanut organisaation palveluihin ja toimintatapohin 
  • käydään läpi tulevaisuuden kehittämistarpeita ja vinkkejä ja odotuksia kunta-alan työmarkkinaosapuolille
 • Yhteenveto kyselystä ja työpajasta 

Ilmoita organisaatiosi mukaan tästä linkistä!   Ilmoittautua voi marraskuun 2021 loppuun saakka.