Tekojen torilla tehdään maailman paras kuntatyö näkyväksi  

Tekojen tori on alusta, jonne kerätään kuntatyön isoja ja pieniä kehittämistekoja. Tekojen torilla voit kertoa, mitä sinun työpaikallasi on saavutettu uudistamalla ja kehittämällä toimintatapoja ja palveluja, tutustua muiden kehittämistekoihin ja ottaa niistä mallia. 

Tekojen tori kehitettiin osana Kunteko2020 - kunta-alan työelämän kehittämisohjelmaa, jonka päärahoittajana toimi Euroopan sosiaalirahasto. 

Täytä lomake ja jaa kehittämistekosi kaikille. Kuvauksen tekemiseen pääset alla olevasta linkistä

 

 

"Tekojen torin logo."

 
 
tekoa
Tekojen torilla
 

Etsi kehittämistekoja, inspiroidu ja ota mallia

Tekojen torilta löydät kehittämistekoja erilaisilta kuntatyöpaikoilta. Tutustu toimialakohtaiseen kehittämiseen tai etsi kehittämistekoja teemojen avulla.

Kehittämistekojen hakeminen on helppoa. Voit selata ja hakea niitä 1) kuntakohtaisesti, 2) vapaalla sanahaulla, 3) toimialakohtaisesti, 4) teemoittain sekä 5) asiakasryhmittäin. Saat kaikki kehittämistarinat näkyviin klikkaamalla yllä olevaa kehittämistekojen lukumäärää.

Tekoja on kerätty myös toimialakohtaisille Top 10 -listoille sekä Tekoja ja tekijöitä -julkaisuun, jossa raotetaan tarkemmin kehittämistä erilaisilta kuntatyöpaikoilta johdon ja työntekijöiden näkökulmasta.

Framstegsarena på svenska

"yksi."

Vapaa sanahaku:

"kaksi."

Katso mitä omassa kunnassasi tai muissa kunnissa kehitetään:

"kolme."

Selaa kehittämistekoja teemoittain:

Innovointi ja tuottavuus
Palvelujen vaikuttavuuden parantaminen

Palvelu- tai tuotantoinnovaatiot

Tuottavuuden parantaminen

Palvelujen laatu ja asiakaslähtöisyys

Prosessien ja toimintatapojen kehittäminen

Kestävä kehitys

Uuden teknologian hyödyntäminen, digitalisaatio ja tekoäly

Luottamus ja yhteistyö
Yhteistyö yli yksikkörajojen

Palvelu- ja kumppaniverkoston kehittäminen

Joustavat työajat

Kannustava palkkaus tai palkitseminen

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus

Toimintakulttuurin kehittäminen

Luottamuksen vahvistaminen

Henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet

Yhteistyö ja vuorovaikutus organisaation sisällä

Etätyö

Työhyvinvointi ja terveys
Työn imu ja innostus

Työhyvinvoinnin parantaminen

Työkyvyn parantaminen

Sairauspoissaolojen vähentäminen

Työturvallisuuden ja työympäristön parantaminen

Työelämän laatu kokonaisuudessaan

Osaava työvoima
Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen

Esimiestyö ja johtaminen

Viestinnän kehittäminen

Organisaation/työyhteisön kehittämisosaaminen

Osaavan työvoiman saatavuus
Rekrytoinnin kehittäminen

Työnantajamielikuvan kehittäminen

Henkilöstön pysyvyyden edistäminen

"viisi."

Selaa kehittämistekoja asiakasryhmittäin:

Valitse asiakasryhmä

Lapset ja lapsiperheet
Nuoret
Työikäiset
Vanhukset
Uutta työtä hakevat
Yritykset/elinkeinoelämä
Maahanmuuttajat
Kolmas sektori/vapaaehtoistyö
Kaikki kuntalaiset
Muu

"kuusi."

Selaa kehittämistekoja kartalla:

"Kehittämisteot Suomen kartalla. Tekoja on tullut Tekojen torille laajasti eri kunnista. Vain Rovaniemen pohjoispuolella on iso tyhjä kohta."