Tekojen torilla tehdään maailman paras kuntatyö näkyväksi  

Tekojen tori on alusta, jonne kerätään kuntatyön isoja ja pieniä kehittämistekoja. Tekojen torilla voit kertoa, mitä sinun työpaikallasi on saavutettu uudistamalla ja kehittämällä toimintatapoja ja palveluja, tutustua muiden kehittämistekoihin ja ottaa niistä mallia. 

Tekojen tori kehitettiin osana Kunteko2020 - kunta-alan työelämän kehittämisohjelmaa, jonka päärahoittajana toimi Euroopan sosiaalirahasto. 

Täytä lomake ja jaa kehittämistekosi kaikille. Kuvauksen tekemiseen pääset alla olevasta linkistä

"Tekojen torin logo."

 
 
 

Etsi kehittämistekoja, inspiroidu ja ota mallia

Tekojen torilta löydät kehittämistekoja erilaisilta kuntatyöpaikoilta. Tutustu toimialakohtaiseen kehittämiseen tai etsi kehittämistekoja teemojen avulla.

Kehittämistekojen hakeminen on helppoa. Voit selata ja hakea niitä 1) kuntakohtaisesti, 2) vapaalla sanahaulla, 3) toimialakohtaisesti, 4) teemoittain sekä 5) asiakasryhmittäin. Saat kaikki kehittämistarinat näkyviin klikkaamalla yllä olevaa kehittämistekojen lukumäärää.

Tekoja on kerätty myös toimialakohtaisille Top 10-20 -listoille sekä Tekoja ja tekijöitä -julkaisuun, jossa raotetaan tarkemmin kehittämistä erilaisilta kuntatyöpaikoilta johdon ja työntekijöiden näkökulmasta.

1. Vapaa sanahaku:

2. Kehittämisteot kunnittain:

3. Kehittämisteot teemoittain:

Innovointi ja tuottavuus
Palvelujen vaikuttavuuden parantaminen

Palvelu- tai tuotantoinnovaatiot

Sosiaaliset innovaatiot

Tuottavuuden parantaminen

Palvelujen laatu ja asiakaslähtöisyys

Prosessien ja toimintatapojen kehittäminen

Uuden teknologian hyödyntäminen ja digitalisaatio

Tekoäly ja robotit

Kestävä kehitys

Luottamus ja yhteistyö
Yhteistyö yli yksikkörajojen

Henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet

Yhteistyö ja vuorovaikutus organisaation sisällä

Palvelu- ja kumppaniverkoston kehittäminen

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus

Toimintakulttuurin kehittäminen

Luottamuksen vahvistaminen

Etätyö

Joustavat työajat

Kannustava palkkaus tai palkitseminen

Työhyvinvointi, työsuojelu ja työterveys
Työn imu ja innostus

Työhyvinvoinnin parantaminen

Työkyvyn parantaminen

Sairauspoissaolojen vähentäminen

Työturvallisuuden ja työympäristön parantaminen

Työsuojelun yhteistoiminta

Mielenterveyden tukeminen työssä

Työelämän laatu kokonaisuudessaan

Osaaminen
Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen

Esihenkilötyö ja johtaminen

Organisaation/työyhteisön kehittämisosaaminen

Viestinnän kehittäminen

Perehdytys ja perehdyttäminen

Osaavan työvoiman saatavuus
Rekrytoinnin kehittäminen

Työnantajamielikuvan kehittäminen

Työntekijäkokemuksen kehittäminen

Henkilöstön pysyvyyden edistäminen

Tarkennettu haku - usea hakutekijä:

5. Kehittämisteot kohderyhmittäin:

Oman organisaation henkilöstö
Esihenkilöt/johto
Lapset
Nuoret
Työikäiset
Ikääntyneet
Uutta työtä hakevat
Maahanmuuttajat
Erityisryhmät
Kaikki kuntalaiset
Yritykset/elinkeinoelämä
Järjestöt/vapaaehtoistyö
Muu

6. Kehittämisteot kartalla:

"Kehittämisteot Suomen kartalla. Tekoja on tullut Tekojen torille laajasti eri kunnista. Vain Rovaniemen pohjoispuolella on iso tyhjä kohta."