Kuntatyö2030 kokoaa kehittämistä kunta-alalla

Kuntatyö2030 kokonaisuus kokoaa yhteen kunta-alan työelämän kehittämisen hankkeita ja toimintoja.  Kokonaisuudessa jatketaan valtakunnallista työelämän kehittämistä KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen kesken. Tavoitteena on edistää kuntatyön tuloksellisuutta, tuottavuutta ja työelämän laatua.

Kuntatyö2030 on jatkoa kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelmalle Kunteko 2020. Ohjelmaa toteutettiin vuosina 2015-2020 KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteistyönä. 

Katso oheinen video, niin ymmärrät, miksi työelämän kehittäminen kunta-alalla kannattaa.

 

 

Kuntatyö2030 - työelämän kehittämistä yhteistyössä kunta-alalla

KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen työelämän kehittämisryhmä Tekry koordinoi ja ohjaa valtakunnallista työelämän uudistamista kunta-alalla. 

Keväällä 2020 osapuolet solmivat sopimuksen työelämän kehittämisestä. Tavoitteeksi asetettiin pitkäjänteinen toiminta, joka mahdollistaa kuntaorganisaatioiden ja niiden henkilöstön tarpeista lähtevän kehittämisen kunta-alan toimialoilla, palveluissa, yhteistyörakenteissa ja tarvittaessa myös ammattiryhmäkohtaisissa hankkeissa.

Tekryn tavoitteena on

  1. Saada aikaan työelämän kehittämisen hankkeita
  2. Käydä vuoropuhelua työn tulevaisuuteen ja työn murrokseen liittyen
  3. Laatia suosituksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun liittyen
  4. Vaikuttaa työelämän kehittämisen jatkuvuuteen ja vahvistaa sitä pitkäjänteisesti.   

Tutustu Tekryn jäseniin ja lue mitä he ajattelevat ja odottavat työelämän kehittämisestä kunta-alalla. Tutustu Tekryn jäseniin tästä linkistä.

Käynnissä olevat hankkeet ja toiminnot

Kekseliäät kehittäjät – Kuntatyöpaikkojen kekseliäät ratkaisut ja kehittäminen korona-aikana

Keskeliäät kehittäjät on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen  hanke. Se alkoi 1.11.2020 ja päättyy vuoden 2021 lopussa. Hanke rahoitetaan Työterveyslaitoksen hallinnoimasta TYÖ2030 – Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmasta.

Hankkeen päätarkoitus on edistää ja tukea kuntaorganisaatioiden onnistumista ja toimintatapojen uudistustyötä koronakriisin eri vaiheissa.  Hanke toimii pohjana laajemmalle kunta-alan työelämän kehittämisen kokonaisuudelle. Tavoitteena on käydä kuntaorganisaatioiden kanssa vuoropuhelua siitä, mitä kehittämistyö ja työelämän kehittäminen nykyisin ja tulevaisuudessa on ja miten korona-aika on vaikuttanut organisaatioiden toimintaan.

Olisiko nyt hyvä hetki pysähtyä kehittämisasioiden äärelle? Etsimme kuntatyöpaikkoja osallistumaan kehittämistyöpajoihin!

Olisiko nyt hyvä hetki pysähtyä kehittämisasioiden äärelle yhdessä johdon ja henkilöstön edustajien kanssa keskustelemaan kehittämisen tilasta ja tarpeista? Samalla voisi vaikuttaa siihen, millaista valtakunnallinen työelämän kehittäminen on tulevaisuudessa. Haemme osallistujia kehittämistyöpajoihin! Virtuaalisesti toteutettaviin kehittämistyöpajoihin etsitään osallistujia eri puolilta Suomea.

Fasilitoiduissa kehittämistyöpajoissa tutustutaan kuntaorganisaatioiden kehittämishankkeisiin ja keskustellaan yhdessä työelämän kehittämisen tilasta ja tarpeista sekä korona-ajan vaikutuksista organisaation toimintaan. Työpajasta saa yhteenvedon ja näkyvyyttä kehittämistyölle.  

Lue lisää kehittämistyöpajoista ja Kekseliäät kehittäjät -hankkeesta

 

Tekojen tori

Tekojen torilla tuodaan kuntakentällä tehtävää kehittämistyötä näkyväksi. Tekojen tori on alusta, jonne kerätään kunta-alalla tehtyjä isoja ja pieniä kehittämistekoja. Tavoitteena on, että kunta-alalla tapahtuva työelämän kehittäminen ja hyvä työ näkyvät kaikille. Tekojen tori toimii loistavana ideapankkina, jota kuka tahansa voi hyödyntää oman kehittämistyön inspiraationa.

 

Siirry Tekojen torille

 

"Tekojen torin logo."

 

Työelämän kehittämisen lähtökohtana on yhteistoiminnallisuus 

Onnistunut kehittämistyö edellyttää luottamusta ja hyvää yhteistyötä kuntatyöpaikoilla. Työelämän kehittämisen lähtökohtana on, että kehittäminen työpaikoilla tapahtuu yhteistoiminnallisesti siten, että siihen osallistuvat johto, esimiehet ja henkilöstö. 

"Piirroskuva ihmisistä, jotka saavat kehittämisideoita."

 

Kunteko 2020 - kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma

Kunteko 2020 oli KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen JUKOn, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n ja Julkisen alan unioni JAU:n yhteinen valtakunnallinen hanke.

Ohjelmalla edistettiin kuntatyön tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua. Ohjelman tavoitteet olivat:


1. Tehdä näkyväksi kuntakentällä tehty kehittämistyö
2. Levittää vaikuttavia käytäntöjä ja kiinnostavia kehittämisratkaisuja
3. Innostaa kehittämään ja uudistumaan sekä parantaa kehittämisosaamista kuntakentällä
4. Käynnistää uutta kehittämistoimintaa
5. Syventää oppimista kunta-alalta nousevien teemojen ympärillä
6. Tuottaa kunta-alalle läpimurtoinnovaatioita työelämään

Kunteko-ohjelman kehittämistyötä tukevissa palveluissa oli mukana yli 240 kunta-alan organisaatiota ja noin 5000 osallistujaa eri puolilta Suomea.

Ohjelman päärahoittaja oli Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Kuntekon toinen vaihe toteutetaan 1.1.2018-31.12.2020. Ohjelman kokonaisbudjetti oli noin 3 miljoonaa euroa. Ohjelman ensimmäinen kausi oli vuosina 2015–2017.

Lisätietoja

Kunteko-ohjelman loppujulkaisu

Ohjelman loppuarviointi

Kunteko raportti 2015-2017