30.9.2019
Asikkalan kunta, Aurinkovuoren koulu , Asikkala

Yhteissuunnittelua opettajien kesken

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Miten saisimme luokanopettajien ja koulunkäynninohjaajien yhteistyötä lisätty? Käytössä oleva työaika kuluu perustehtävien ja velvoitteiden lisääntymisen myötä nopeasti ja aikaa yhteisille tavoitteille, yhteiselle toiminnalle ja toiminnan arvioinnille ei tahdo löytyä. Kaikki tähtää oppilaiden tasavertaiseen kohteluun ja sen tulisi näkyä luokkahuonetyöskentelyssä. Työtavaksi muodostui rinnakkaisluokkien suunnittelupäivä klo 8 - 12. Tämä vaatii hyvää yhteistyötä ja yhteisiä sopimuksia koko henkilöstön kanssa. Se onnistuu ainakin meillä.
Ratkaisu
Toive suunnittelupäivästä tuli henkilöstöltä. Henkilöstön tasapuolisen kohtelun osalta niin opettajille kuin koulunkäynninohjaajille / avustajille pyrimme jokaiselle mahdollistamaan jotain. Rinnakkaisluokan suunnittelupäivälle asetettiin selkeät tavoitteet. Mitä suunnittelupäivällä halutaan rinnakkaisluokkien vuosikello, yhteistyön muodot, monialainen oppimiskokonaisuus ja oppilaskeskustelun runko. Koska kyseisestä toimintatavasta ei lisäkuluja saa tulla, kävimme keskusteluja ohjaajien kanssa, miten asia hoidetaan, sillä he pääsääntöisesti hoitavat opetuksen luokassa.
Tulokset
Opettajien osalta suunnittelupäivänä saadaan paljon yhteistä hyvää aikaan. Yhteistyö on selvästi lisääntynyt. Luokat tekevät nyt enemmän yhteistyötä, oppilasryhmät sekoitetaan usein, oppilaat ja opettajat tuntevat toisiaan paremmin, mikä näkyy koulun ilmapiirissä. Kaikki hyöty näkyy suoraan oppilaille ja huoltajille kouluvuoden aikana. Suunnittelupäiviä järjestetään nykyisin kaksi ennen kouluvuoden alkua elokuussa sekä kevätlukukauden alussa tammikuussa (osa hoitaa asian jo joulukuussa). Koulunkäynninohjaajille on oma suunnittelupäivä. Päivä ei ole pitkä, koska meillä on paljon henkilökohtaisia koulunkäynninohjaajia. Jokaiselle mahdollistetaan jotain, vähintään ruokailu koulun tilojen ulkopuolella. Jatkamme samalla tavalla tulevaisuudessa, mutta lisäämme oppilaiden osallisuutta suunnittelupäivän sisältöön.

Yhteyshenkilöt

Petri Haapanen
petri.haapanen@asikkala.fi
rehtori
VYK Anianpellon ja Aurinkovuoren koulu