21.4.2021
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Järvenpää

Yhteinen pöytä - osaamisen jakamista Teamsissa

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Vuosi 2020 oli maailman laajuisen koronaepidemian vuoksi poikkeuksellinen vuosi. Siirryimme etäopetukseen maaliskuussa nopeasti ja digitaaliset ratkaisut nousivat ensiarvoisen merkittäviksi. Osalla opettajista oli hyvää osaamista hyödyntää digivälineitä opetuksessa, ja osalla ei ollut juurikaan kokemusta. Tavoitteena oli tukea ja auttaa kaikkia opettajia uudessa tilanteessa. Järjestimme Teamsissa yhteisen kokoontumisen, jossa opettajat jakoivat konkreettisia opetustoteutuksiaan. He kertoivat siitä, miten ovat erilaisia välineitä hyödyntäneet ja millaiset pedagogiset toteutukset toimivat verkkoympäristössä.
Ratkaisu
Ensimmäinen kokoontuminen järjestettiin lennosta. Mukaan houkuteltiin opettajia, jotka olivat valmiita jakamaan laajasti osaamistaan. Ensimmäinen kohtaaminen sai suuren suosion ja päätimme jatkaa toimintaa läpi koko poikkeuskevään. Osaamisen jakamisen tunti sai nimekseen Yhteinen pöytä ja se toteutettiin joka torstai klo: 15.00-16.00. Mukana oli pääasiassa opetus- ja ohjaushenkilöstöä. Yhteinen pöytä toteutettiin omin voimin ja siihen osallistuminen oli vapaaehtoista. Omia kokemuksiaan ja toteutuksiaan esitteleviä opettajia ja ohjaajia saimme runsaasti mukaan. Samoin osallistujia oli jokaisessa Yhteisessä pöydässä paljon. Teams- alusta mahdollisti kysymysten esittämisen ja materiaalien linkityksen. Nauhoitimme yhteiset pöydät, joten niihin voi palata myös jälkikäteen.
Tulokset
Oppimisen ja osaamisen johtamisessa siirryttiin ihan uudenlaiselle tasolle. Meillä on kymmenen eri toimipistettä ja niissä kymmeniä eri aloja. Isossa oppilaitoksessa tieto ja ideat eivät helposti kulje toimipisteestä toiseen tai aloilta toiseen. Yhteinen pöytä mahdollisti yhteisen osaamisen jakamisen. Se toi näkyväksi sen hienon ja syvän osaamisen, jota oppilaitoksessa on. Se lisäsi yhteisöllisyyden tunnetta ja kokemusta siitä, että välitämme toisistamme ja haluamme auttaa toinen toisiamme. Olemme selvinneet etäopetusajasta ihan kunniakkaasti. Opetushenkilöstö on ottanut valtavan digi- ja pedagogisen loikan. Yhteinen Pöytä edisti uudenlaisen toiminta- ja oppimiskulttuurin luomista. Se jäi pysyväksi käytännöksi. Nyt meillä on joka kuukausi Yhteinen pöytä, jossa edelleen kuulemme toinen toistaan mielenkiintoisempia toteutuksia ja opimme toisiltamme. Oppilaitoksen Intrasta löytyy Yhteisten Pöytien kirjasto, josta materiaali on helposti löydettävissä.

Yhteyshenkilöt

Anna Mari Leinonen
annamari.leinonen@keuda.fi
rehtori
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Heikki Virtala
heikki.virtala@keuda.fi
toimialapäällikkö
Keuda