21.4.2020
Vaasan kaupungin liikuntapalvelut, Vaasa

Vipinää vekaroihin- hanke lisää liikettä alle kouluikäisten arkeen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Kuten monet tutkimukset osoittavat, harva lapsi liikku suositusten mukaisesti päivittäin. Vipinää vekaroihin -hankkeen avulla haluamme lisätä liikuntaa varhaiskasvatuksen arkeen eri toimintojen kautta. Tarkoituksena on muokata varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria liikuntamyöteisemmäksi. Tätä toteutetaan osittain eri koulutusten, sparrauksien ja leikkituokioiden avulla. Hanketta koordinoi täyspäiväinen koordinaattori, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta.

Tavoitteet:
- Lisätä liikettä kokonaisvaltaisesti alle kouluikäisen lapsen päivään.
- Kehittää varhaiskasvatusyksiköihin liikuntamyönteinen ja liikkumista edistävä
toimintakulttuuri.
- Kehittää varhaiskasvatusyksiköiden henkilöstön osaamista.
- Edistää varhaiskasvatusyksiköiden henkilöstön työhyvinvoinitia.
- Edistää lasten ja perheiden omatoimista arkiliikuntaa.
- Edistää lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ohjattuun liikuntatoimintaan.
Ratkaisu
Hankkeesta vastaa Vaasan kaupungin liikuntapalvelut. Hankkeen suunnitteluvaiheessa mukana oli hankkeen johtoryhmä, johon kuului muun muassa varhaiskasvatuksen johtaja ja muuta henkilöstöä, päiväkodin johtajia, liikuntatoimen johtaja sekä liikuntasuunnittelija. Hankkeeseen palkattiin koordinaattori, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta.

Hankkeen ensimmäisenä vuonna mukana oli neljä pilottipäiväkotia. Päiväkotien jokainen osasto valitsi yhden "vauhdittajan", joka vastaa oman osastonsa liikuttamisesta, vie tietoa ja taitoa eteenpäin ryhmäänsä sekä osallistuu hankkeeseen liittyviin koulutuksiin ja vauhdittajapalavereihin.

Hankkeelle ostettiin myös iso määrä liikuntavälineitä, joista rakennettiin kahdeksan eri liikuntakassia. Nämä kassit kiertävät yksiköitä, kaksi kassia per yksikkö, ja ne vaihtuvat noin kuukauden välein.

Hakkeen budjetti koostuu puoliksi kaupungin omarahoituksesta ja puoliksi AVI:n hankeavustuksesta.
Tulokset
Pilottipäiväkotien toiminnassa näkyy jo muutoksia positiiviseen suuntaan. Päiväkodit ovat ottaneet hankkeen positiivisesti vastaan ja ovat edistyneet lasten liikuttamisessa. Tämä näkyy myös arviointikyselyssä, jonka teimme hankkeen ensimmäisestä vuodesta. Syksyllä 2020 alkaa hankkeen toinen vuosi, jolloin mukana on jo puolet Vaasan kaupungin yksiköistä.

Yhteyshenkilöt


Vaasan kaupungin varhaiskasvatus