8.4.2021
Helsingin kaupunki/Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsinki

Vertaismentorointi varhaiskasvatuksen opettajille

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Haluttiin kiinnittää uudet varhaiskasvatuksen opettajat paremmin työhönsä. Idea tuli Helsingin lastentarhanopettajien yhdistykseltä, ja siinä oli mukana Helsingin yliopisto. Myöhemmin vertaismentorointia on aloitettu myös päiväkodin johtajille, varajohtajille ja muiden koulutusasteiden opettajille.
Ratkaisu
Kaupungin ja yliopiston yhteistyöllä perustettiin vertaismentorointiryhmiä. Yliopisto koulutti kokeneemmista opettajista mentoreita, joiden ympärille pienryhmät koottiin. Kehittämistyössä oli mukana johto ja henkilöstö.
Tulokset
Vertaismentorointi on koettu tärkeänä perehdytyksen muotona, ja sitä on laajennettu koskemaan muitakin ammattiryhmiä. Sen on koettu parantavan sitoutumista työhön sekä osaamista ja työhyvinvointia.

Yhteyshenkilöt

Ari-Jukka Luhtavaara
ari-jukka.luhtavaara@hel.fi
Pääluottamusmies
Helsingin kaupunki/Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala