2.6.2016
Järvenpään kaupunki, Työllisyysyksikkö, Järvenpää

Tyylillä duuniin

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Järvenpää palkitsee vuosittain työyhteisöjä Innovaatio- ja ideapalkinnoilla hyvistä työelämän kehittämishankkeista. Inno- ja ideakilpailussa haetaan kaupunkistrategiaa tukevia innovaatioita, jotka on jo viety käytäntöön tai toteuttamiskelpoisia ideoita, joita tulisi viedä käytäntöön.

Vuonna 2016 yksi Inno- ja ideapalkinnon saajista oli Työllisyysyksikkö innovaatiostaan "Tyylillä duuniin". Aloite hankkeen kehittämiseksi tuli Järvenpään kaupungin työllisyysyksikön ja Järvenpään ViaDia ry:n kahden työntekijän ideoimana.

Työllisyyden hoidossa on huomattu, että pelkät työnhakutaidot ja -asiakirjat, koulutus tai työkokemus eivät enää riitä, vaan työnhakijan on osattava markkinoida itseään. Myös työnhakijan sisäinen- ja ulkoinen hyvinvointi sekä omien vahvuuksien tunteminen edistävät työllistymistä.

Työttömyyden pitkittyessä ihmisen itsetunto ja omien vahvuuksien tunnistaminen heikkenevät, mikä saattaa vaikuttaa myös ulkoiseen olemukseen. Tällöin työhaastatteluissa työnhakijan epävarmuus omista taidoistaan näkyy helposti myös työnantajalle puheessa että olemuksessa.
Ratkaisu
Tyylillä duuniin -projekti on talkoovoimin toteutettava moniammatillinen työttömien työnhakijoiden (myös maahanmuuttajien) sisäistä ja ulkoista hyvinvointia edistävä palvelukokonaisuus, jonka tavoitteena edistää työllistymistä. Samalla myös hankkeen palveluntuottajat hyötyvät eri tavoin vapaaehtoispanoksestaan.

Yhteistyössä on mukana paikallisia ja lähialueen yrittäjiä (mm. elämäntaidon valmennus, kauneuden-, ja vaatealan yrityksiä), oppilaitoksia, yhdistyksiä ja kaupungin yksiköitä (työllisyysyksikkö, liikuntapalvelut ja nuorisokeskus).

Innovaatio edistää työttömien 18–60 v. työllistymismahdollisuuksia, hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittymistä. Konkreettisina esimerkkeinä työtön saa palveluntuottajilta vinkkejä muun muassa pukeutumiseensa, itsetuntemuksen parantamiseen ja vahvuuksien tunnistamiseen, ulkoisen olemuksen kohentamiseen, elämäntaidon hallintaansa tai fyysisen kunnon kohottamiseen.

Työttömät asiakkaat ovat olleet 18–60 –vuotiaita ja Tyylillä duuniin -palvelut on lisännyt heidän hyvinvointiaan ja osallisuutta yhteiskunnassa sekä vähentänyt syrjäytymisriskiä. Asiakkaat ovat päässeet osallisiksi palveluista, joihin ei heillä muuten olisi varaa ja jotka edistävät heidän työllistymistään ja opiskelemaan pääsemistä.
Tulokset
Tyylillä Duuniin hankkeella on taloudellisia, mutta myös inhimillisiä vaikutuksia. Se on osaltaan vähentämässä työttömyydestä aiheutuneita kustannuksia kaupungille. Mitä useampi pitkäaikaistyötön kuntalainen työllistyy, sitä pienempi lasku on kunnalle esimerkiksi toimeentulotukimenoina tai työmarkkinatuen kuntaosuuslaskun menoina. Hankkeen palveluja käyttäneistä asiakkaista on osa jo päässyt palkkatöihin tai opiskelemaan.

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on osoitus mahdollisuuksista tuottaa uutta, suoraan kuntalaiseen kohdistuvaa toimintaa, ilman isompaa resurssisatsausta. Hankkeen positiivisesta vaikutuksesta kertoo myös se, että siitä tehdään dokumentti, jossa esitellään palvelun tuottajien kokemuksia hankkeesta ja motivaatiosta lähteä mukaan.

Projekti on saanut eri medioissa myönteistä huomiota. Asiakkaat ovat saaneet Tyylillä duuniin -hankkeesta työnhakutaitoja, vertaistukea sekä itsetunnon ja ulkoisen habituksen kohennusta. Palveluntuottajat ovat saaneet uusia ideoita palvelukonseptiinsa ja asiakkaita toimintoihinsa hyvän mielen ja mainosarvon lisäksi.

Kaupungin henkilöstö on kokenut hankkeen hyödylliseksi ja on innolla ollut kehittämässä uusia ideoita työllisyyden ehkäisemiseksi. Tyylillä duuniin –hankkeen tapahtumia ja palveluita on kirjoitettu muistiin blogityyppisesti syksystä 2016 alkaen. https://www.jarvenpaa.fi/--Tyylillä_duuniin!_-blogi--/tiedotepalsta/index.tmpl?sivu_id=9213. Hankkeesta tehtiin myös keväällä 2016 Tyylillä duuniin -video, joka on nähtävillä youtubessa.

Asiakkaiden tilastointi on ollut haasteellista, kuitenkin voidaan helposti arvioida, että koko hankkeen aikana (syksyyn 2017 asti) erilaisia palveluja on käyttänyt varmasti jo yli 200 asiakasta. Palveluntuottajia on ollut koko hankkeen aikana yhteensä parikymmentä. Osa on toiminut kertaluonteisesti ja osa on jatkanut mukana tarjoten tietyin väliajoin palveluja. Hanke on jatkanut edelleen palvelujen tarjoamista työnhakijoille palveluntuottajien intressien ja mahdollisuuksien mukaan. Myös Tyylillä duuniin –nimi on trade markattu keväällä 2017. Loppua ei tällä hetkellä näy…

Yhteyshenkilöt

Tuula Alkula
tuula.alkula(ät)jarvenpaa.fiMarjo Kanninen
marjo.kanninen(ät)jarvenpaa.fi
työllisyyskoordinaattori
Järvenpään kaupunki
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esihenkilöt
ja henkilöstö

Toimialat

Toiminnot

Teemat