30.9.2021
Kempeleen kunta/Henkilöstöpalvelut, Kempele

Työsuojelun yhteistoiminta

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Todettiin, että mitä tiiviimmin työsuojelun yhteistoiminta ja eri tahot toimivat samojen asioiden ja tavoitteiden ympärillä, sitä paremmin saamme vaikuttavuutta ja tukea koko organisaatioon.

Tavoitteeksi on asetettu tiivis ja avoin yhteistyö työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojelupäällikön kanssa, ts-valtuutettujen vahva osallistaminen kehittämistyöhön ja osaksi eri prosesseja, joissa nähdään valtuutetun roolin tuovan lisäarvoa.
Ratkaisu
1. Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö tapaavat noin joka toinen viikko yhteisten asioiden äärelle. Aina ei tarvitse olla pitkää asialistaa, keskustelu ajankohtaisista kuulumisista riittää. Tätä kautta on saatu vahvistettua keskinäistä luottamusta.
2. Kaikki työsuojeluun liittyvät ohjeet ja toimintamallit luodaan tiiviissä yhteistoiminnassa tasavertaisina kumppaneina.
3. Työsuojeluvaltuutetut kutsutaan mukaan aina työterveyshuollon toiminasuunnitelman laatimiseen, kunnan sisäilmatyöryhmään, yhteistoimintaelimeen, kiinteistökierrokselle, työterveyden työpaikkakäynneille, avin tarkastuksille sekä tarvittaessa henkilöstön tai esimiehesten tueksi työyhteisöpalavereihin (etenkin kun käsitellään esim. uusia ohjeita tai toimintamalleja).
4. Uutena toimintamuotona ovat säännölliset tapaamiset työsuojelutoimijoiden ja työterveyshuollon asiakkuuspäällikön välillä. Keskustelu ja tiedonvaihto ajankohtaisista kuulumisista ja toiveita yhteistyölle molemmin puolin.
5. Työsuojeluvaltuutetut osallistuvat esimiesten työsuojelukoulutuksiin kouluttajana työsuojelupäällikön kanssa. Koulutukset suunnitellaan yhdessä.
6. Organisaatissa on opeteltu siihen, että työsuojeluvaltuutetut ovat kumppaneita myös esimiehille. He kiertävät säännöllisesti yksiköitä läpi, ilman, että heitä on erikseen kutsuttu. He sopivat käynnistä etukäteen esimiehen kanssa. Heillä on mahdollisuus jutella käynnillä esimiehen kanssa, mutta myös henkilöstön kanssa.

Em. mallit ja toimintatavat on luotu yhdessä pidemmällä aikajänteellä yhdessä työsuojelutoimijoiden kesken. Jos joku asia ei ole toiminut, sitä on muutettu.
Tulokset
Yhteistyö on alkanut kantamaan hedelmää. Esimiehet ovat ottaneet hiljalleen työsuojelutoimijat itselleen kumppaneiksi ja osaavat hyödyntää työsuojelutoimijoiden osaamista. Kun työsuojelunyhteistoiminta on koko ajan vahvistunut osaksi organisaatiokulttuuria, henkilöstön luottamus työnantajan toimintaan on lisääntynyt ja kynnys olla yhteydessä työsuojelullisissa asioissa on suhteellisen matala.

Tällä mallilla on nähty, että hommat tulevat hoidetuiksi ja tarvittaessa saadaan muutosta aikaiseksi.

Kempeleessä muutettiin neljä vuotta sitten ts-valtuutettumallia yhdestä valtuutetusta kahden valtuutetun malliin, jotta kollegiaalinen tuki on saatavilla ja työ ei ole niin yksinäistä. Heille järjestettiin yhteinen toimistotila, jossa voivat ottaa vastaan asiakkaita (rivitalokolmio kunnan keskustan tuntumasta). Kyseissä tilassa pidetään myös työsuojeluyhteistoimijoiden kokoontumiset.

Yhteyshenkilöt

Minna Vinkki
minna.vinkki@kempele.fi
henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö
Kempeleen kunta

Erkki Eilola
erkki.eilola@edu.kempele.fi
työsuojeluvaltuutettu, pääluottamismies (Juko ry)
Kempeleen kunta