2.9.2021
Vantaa, kaikki varhaiskasvatusyksiköt, Vantaa

Työparityöskentely päiväkodinjohtajien kesken

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Päiväkodinjohtajat ilmaisivat tarpeensa saada tukea arjen touhuun. Tuli järjestelmiä, joissa ei varajohtaja voinut sijaistaa. Aluksi tavoite oli, että sijaistaisimme toisiamme.
Ratkaisu
Työparit muodostettiin niin, että yksiköissä olisi samoja "aineksia" ja olisivat lähekkäin. Tehtiin työparisuunnitelma/sopimus. Kehitettiin yhteisiä toimintamalleja yhteissuunnittelulla, työtä sai peilata toisen kanssa ja tehdä yhdessä.

Tutustuttiin työparin yksikköön tekemällä yksikkökartat. Alussa ei ollut ulkopuolista koulutusta, myöhemmin kyllä esim. coaching.
Tulokset
Suunnittelu ja kehittäminen. Toimintasuunnitelmia yms, tehdään yhdessä. Kehitellään kehittämistyötä, yhteisiä koulutuksia ja työiltoja. Jaetaan osaamista ja peilataan suoraan johtamistyötä, saadaan vinkkejä ja tukea. Kehittäminen ei lopu koskaan.
Liitteet
Parijohtajuus - yksikkökartta 2013.pptx
Työparisopimus15-16.docx

Yhteyshenkilöt

Sari Eskola
sari.eskola@vantaa.fi
Päiväkodinjohtaja
Vantaan kaupunki Illenpihan varhaiskasvatusyksikkö