19.12.2018
Kirkkonummen kunta, Henkilöstöhallinto , Kirkkonummi

Työkykyjohtaminen toi miljoonasäästöt

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Kunnan työterveyden käytäntöjä lähdettiin vuonna 2016 kehittämään. Tavoitteena oli aktiivisen tuen mallin kautta saada sairauspoissaolojen määrä laskuun ja nostaa työkykyisyyttä.
Ratkaisu
Kirkkonummen kunta on määrä­tie­toi­sesti uudistanut työterveyden käytäntöjään. Työky­ky­joh­ta­mi­sella on saavutettu jopa 3,4 miljoonan säästöt ja pidetty yhä useampi kunnan työntekijä työkykyisenä.

Kunnan saavutusten keskiössä on aktiivisen tuen malli, joka otettiin käyttöön 2016. Sitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työter­veys­kumppani Terveystalon kanssa. Aktiivisen tuen mallissa keskitytään tunnistamaan osatyökykyiset ja auttamaan heitä ajoissa.

Kunnan tehtävissä on selkeät kelpoi­suus­vaa­ti­mukset eikä vaihtoehtoista työtä löydy helposti. Silloin osatyökykyinen henkilö jää helposti sairas­lo­ma­putkeen ja erkaantuu työstään. Etsimme varhaisessa vaiheessa ratkaisuja keventää tai muokata työtä, kun henkilö on vielä työkykyinen.

Käytännön toimia voivat olla esimerkiksi työntekijän tukeminen nykyisessä työtehtävässä, paremmin soveltuvan työtehtävän etsiminen tai ammatillinen uudel­leen­kou­lutus.

Osana aktiivisen tuen mallia esimies voi myöntää sairauslomaa seitsemän päivän ajalle ilman lääkä­rin­to­dis­tusta. Käytäntö on vapauttanut työter­veyskump­panin keskittymään työkykyriskien hallintaan ja työterveyden toimet on voitu kohdistaa aidosti vaikuttavaan tekemiseen.


Tulokset
Sairaus­pois­saolot ovat viidessä vuodessa vähentyneet 22 prosenttia. Sairaus­pois­sa­o­lojen vähentymisellä on saavutettu jopa 3,4 miljoonan euron säästöt.

Toimien vaikuttavuus näkyy myös siinä, että terveysp­ro­sentti on noussut merkittävästi ja varhe-maksut kääntyneet laskuun. Yhä harvempi on poissa työstä sairauden vuoksi.

Meille oli selvää, että jotain on tehtävä rohkeasti toisin, jotta saamme karanneet kustannukset kuriin. Nyt kunnan työterveys on ajanmukaista ja eteenpäin katsovaa työky­ky­joh­ta­mista.

Säästetty raha on laitettu tuottamaan lisää hyvää: on lisätty työkykyä parantavaa ja ylläpitävää toimintaa, kuten uni- ja kivun­hal­lin­ta­ryhmiä, liikun­ta­oh­jausta sekä opastusta stres­sin­hal­lintaan.

Yhteyshenkilöt

Ulla Palmroos
ulla.palmroos@kirkkonummi.fi
Henkilöstöpäällikkö
Kirkkonummen kunta