17.10.2019
Lappeenrannan kaupunki, Lappeenranta

Työhyvinvointia yhteistyöllä

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Vuoden 2019 aikana uusittiin työhyvinvointitoiminnan perusteita monella eri tavalla. Vuoden alussa aloitti työhyvinvointikoordinaattori, joka tittelinsä mukaisesti koordinoi ja oli mukana useissa eri HR-töissä. Tavoitteena vuodelle 2019 oli kehittää työhyvinvointia strategisella tasolla, mutta samalla päivittää tärkeimmät perusohjeet ja asiakirjat millä työhyvinvointi saataisiin paremmaksi ja samalla sairauspoissaolot laskuun.
Tärkeimmät syntyneet tuotteet ovat liitteenä.

Henkilöstökyselyn uusitun ohjeen tuloksena syntyi kymmeniä työpaikan kehittämispäätöksiä, lyhyitä konkreettisia kehittämisasioita, mitkä saadaan kuntoon omin voimin, omalla työllä. Palaute on ollut poikkeuksetta positiivista - vihdoinkin kysely ja sen käsittely tuottaa konkreettisia tekoja työpaikoilla.
Suuremmat työn tulokset näkyvät vasta vuosina 2020 - 2021. Kehittämisen kohteena olleet asiat eivät tuota mitään pikavoittoja, vaan nyt on luotu perusta järjestelmälliselle työhyvinvoinnin kehittämiselle, mikä tehdään sopimuksen mukaisesti yhdessä - yhteistoiminnassa ja yhteistyöllä. Tämän voi vahvistaa koko henkilöstötyöryhmä, henkilöstön edustajat (pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut), sekä kaupungin johtoryhmän jäsenet.

Ratkaisu
Lappeenrannan kaupungin Henkilöstötyöryhmä, HR-tiimi ja esimiehet yhdessä TTH:n kanssa päivittivät ja uusivat useita ohjeita ja niiden sisältö myös koulutettiin esimiehille. Asioita tehtiin yhdessä ja niitä käsiteltiin yhdessä useissa Lappeenrannan kaupungin johtoryhmän kokouksessa, sekä henkilöstötyöryhmän kokouksissa.

Uusina syntyi käytännössä Lappeenranta-sopimukseen uusi luku: työhyvinvointi. Lappeenranta-sopimus on Lappeenrannan kaupungin ja sen henkilöstöä edustavien järjestöjen solmima sopimus yhteistyöstä, työhyvinvoinnin edistämisestä ja Lappeenrannan kaupungin noudattamasta henkilöstöpolitiikasta.Lisäksi syntyi henkilöstökyselyn ohje kehittämisen työkaluksi, aktiivisen tuen ja korvaavan työn mallit, jotka löytyvät myös liitteistä.

Henkilöstökyselyn avulla saadaan tärkeää tietoa, jonka avulla voidaan arvioida työyksikön tilaa, henkilöstön hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Työyksikön kokonaiskuvasta kertovat henkilöstökyselyn lisäksi myös muut seikat, kuten henkilöstön antamat palautteet, sairauspoissaolot sekä esimies- ja johtamisvalmennukseen liittyvät 360-arvioinnit.

Aktiivisen tuen mallissa halutaan tukea henkilöstön työkykyä sekä auttaa henkilöstöä jaksamaan ja jatkamaan nykyisissä tehtävissä. Aktiivisen tuen malliin kuuluvan varhainen tuki, tehostettu tuki ja työhön paluun tuki, ja näillä halutaan aktivoida jokaista Lappeenrannan kaupungin työntekijää, esimiestä ja muuta toimijaa huolehtimaan itsestään, työkavereista ja työyhteisönsä toimivuudesta sekä puuttumaan työhyvinvoinnin riskitekijöihin mahdollisimman varhain.

Korvaavan työn mallilla halutaan antaa mahdollisuus tehdä väliaikaisesti muita kun tavanomaisia työtehtäviä, jos on terveydentilansa vuoksi estynyt hoitamasta tavanomaisia tehtäviään. Korvaava työ voi olla muun muassa kevennettyä työtä omassa työtehtävässä, muuta työnantajan osoittamaa työtä tai oman työn kannalta tarpeellista koulutusta. Korvaavaa työtä käytetään pääsääntöisesti ohimenevien, lyhyiden sairauspoissaolojen asemasta tai niiden jälkeen. Korvaavan työn aikana tehdään lähtökohtaisesti normaalia työaikaa omalla palkalla.

Vuoden aikana toteutettiin laaja esimies- ja johtajavalmennus missä oli useita eri aiheita. Tämän koulutuksen osana oli mm. 360 mittaus kehittämisuunnitelmineen. Koulutuksen piti Feelback-yhtiö. Vuoden lopussa on aloitettu Työhyvinvointikortti koulutus yli 100:lle esimiehelle tai asiasta kiinnostuneelle. Tämän koulutuksen pitää Työturvallisuuskeskus.
Muu koulutus oli ja on omaa koulutusta omalle henkilöstölle.
Tulokset
Nyt on työhyvinvoinnin ylläpitämisen ja kehittämisen perusta kunnossa. Vuoden aikana uusitut ohjeet on osin jo käytössä. Lappeenranta-sopimus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja tästä johtuen se on sitova korkean tason päätös mitä on todellakin noudatettava.

Sopimus edellyttää useita erilaisia säännöllisiä toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi. Sopimuksen mukaisesti asioita käsitellään yhdessä, yhteistoiminnassa ja yhteistyöllä.
Liitteet
Aktiivisen tuen malli.docx
Työhyvinvointikortti koulutus LPR 16. ja 17.10.2019.docx
Lappeenranta-sopimus 2020 valmis.docx
Tulosten käsittelyohjeet valmis 6.2.2019.doc
Korvaava työ.docx

Yhteyshenkilöt

Jussi Korpinen
jussi.korpinen@lappeenranta.fi
Työhyvinvointikoordinaattori
Lappeenrannan kaupunki