16.10.2019
Oulunkaaren kuntayhtymä, Ii

Työaika asiakaslähtöisemmäksi

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Työyhteisö kehitti työaikaa asiakaslähtöisemmäksi. Haluttiin lisätä Iin hoivahoidossa ja asumispalveluissa asiakkaille annettua aikaa sekä lisätä mm. viriketukioita asiakkaille. Asiakaslähtöisyys on tärkeä osa ikäihmisten palveluja, ja hoitajien enempi läsnäolo on tärkeää asiakkaille.
Ratkaisu
Toteutettiin työajanseuranta, jolla kartoitettiin kokonaisuutta. Työajanseurannalla saatiin selville välittömään ja välilliseen työaikaan kuluvaa aikaa. Kehittämisiltapäivässä henkilöstö ideoi 8x8 -menetelmän avulla uusia toimintatapoja. 8x8 -menetelmä on suunnitelmallinen kehittämismenetelmä, jolla saadaan kehitettyä työtä.

Toimintaideoista tehtiin konkreettisia tavoitteita. Tavoitteet työlle laadittiin asiakaslähtöisesti. Hoitajat organisoivat työn sisältöä uudelleen, jonka avulla hoitajien aikaa asukkaiden kanssa saatiin lisättyä. Tavoitteet laadittiin oman asiakaskunnan tarpeiden pohjalta. Asiakkaiden tarpeet on hoitajien tiedossa, joten tarpeet kartoitettiin ja tavoitteet laadittiin sen pohjalta. Asukkaat ilmaisevat tarpeet aina hoitajalle tai omaiselle sanallisesti.

Tavoitteita toteutettiin kahden kuukauden ajan tietoisesti ja tavoitteet kirjattiin jokaisen työyhteisön henkilön nähtävillä. Tavoitteet vakiintuivat käytännöksi.
Tulokset
Hoitajien työn sisältöä muutettiin ja tehtiin työnjako selkeäksi. Tämä vaikutti siihen että hoitajien aika asiakkaiden kanssa lisääntyi.

Asiakasaikaa saatiin lisää, hoitajien työtyytyväisyys parani, sillä kokemus asiakasajan vähyydestä vaivasi hoitajia aiemmin. Uusia työn toimintatapoja saatiin ideoitua (mm. Kirjaamiseen kuluu vähemmän aikaa ja kirjaamisesta vapautuu aikaa asukkaiden kanssa läsnäoloon). Menetelmä auttoi siihen, että työtä tarkastellaan laajemmalla näkökulmalla kehittämisen myötä. Asiakaslähtöinen toimintatapa/ajattelu on myös lisääntynyt työyhteisössä.

Yhteyshenkilöt

Hillevi Turpeinen
hillevi.turpeinen@oulunkaari.com
Sairaanhoitaja/vs.palveluesimies
Oulunkaaren ky