18.9.2019
Varkauden kaupunki, Sosiaali-ja terveyskeskus, Varkaus

Potilas- ja menettelyohjeiden yhteenkokoaminen helpottaa työntekoa

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Halusin ajantasaiset ohjeet ostopalvelulle, jotta kaikki mahdolliset asiat on koottuna yhteen paikkaan sekä sähköisesti että myös nopeasti saatavilla oleva manuaalikansio.
Tämä palvelee yhteistyökumppaneita sekä omaa työyksikköä.
Ratkaisu
Laadittiin ja päivitettiin selkeään muotoon sekä potilas- että menettelyohjeet.
Ko ohjeet tallennettiin potilastietojärjestelmään röntgenosaston kansioon sekä tuostettiin röntgenosastolle manuaalikansio. Manuaalikansio on tarpeen, kun esim. puhelimitse kysytään asioita - siitä on helppo tarkistaa / etsiä tiedot.
Mukana olivat esimies, minä sekä lean-koulutuksen käynyt röntgenhoitaja.
Ei ollut ulkopuolista rahoitusta. Tehtiin oman työn ohessa, kun oli mahdollista sekä potilastyöstä vapautettuna.
Kustannuksia ei voi laskea.
Tulokset
Aiheeseen liittyvät asiat koottuna yhteen paikkaan - ne löytää helposti.
Potilaan ajanvarauksen yhteydessä sihteeri tulostaa potilasohjeen mukaan ajanvarauskirjeeseen -> nopeuttaa/helpottaa ajanvarausprosessia. Säästöä syntyy, kun työaikaa kuluu vähemmän. Muutoksesta informoitiin esimiehiä sekä sihteereitä.
Toimintaa jatketaan päivittämällä muuttuvat tiedot mahd. pikaisesti muutoksen jälkeen.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esimiehet
ja henkilöstö

Yhteyshenkilöt