12.7.2021
Limingan kunta, kunnallistekniikka, Fiksun liikkumisen suunnitelma -hanke, Liminka

Pop up -liikennepuisto

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Limingassa ei nykyisellään ole pysyvää liikennepuistoa, mutta sellaiselle olisi ehdottomasti tarvetta ja kysyntää. Osana Limingan Fiksun liikkumisen suunnitelma -hanketta ideoitiin uusia ja kiinnostavia tapoja kannustaa ja ohjata kaikenikäisiä kuntalaisia suosimaan kaikessa liikkumisessaan entistä enemmän kävelyä ja pyöräilyä. Hankkeessa haluttiin myös lisätä liminkalaisten lasten osaamista liikennesäännöistä ja siten antaa heille eväitä turvalliseen liikkumiseen.
Ratkaisu
Fiksun liikkumisen hankkeessa päätettiin kokeilla pop up -liikennepuistoja. Ensimmäinen pop up- liikennepuisto rakennettiin Ojanperän koulun piha- ja parkkialueella, josta löytyi jo valmiiksi jonkin verran liikennemerkkejä sekä kaistamaalauksia. Tapahtumaa varten vuokrattiin polkuautoja, minkä lisäksi merkittyä rataa pääsi kiertämään myös omalla pöyrällä tai vaikkapa skuutilla. Kesäkuun pop up -liikennepuistossa vieraili noin 300 henkilöä. Tapahtumassa jaettiin myös ilmaisia heijastimia ja alueelta löytyi 4H:n pyörittämä kahvikioski.

Koska tapahtuma järjestettiin koronapandemian aikana, täytyi sen järjestelyissä ottaa huomioon liikennepuiston terveysturvallisuus. Lainattavien polkuautojen suhteen päätettiin menetellä siten, että autot ajettiin aina kierroksen päätteeksi "varikolle", jossa niille suoritettiin desinfiointi.

Seuraava pop up -liikennepuistotapahtuma toteutetaan elokuussa.
Tulokset
Kuntalaisilta on saatu positiivista palautetta pop up -liikennepuistosta ja vastaavanlaisille tapahtumille on selvästi kysyntää myös jatkossa. Seuraava liikennepuistotapahtuma toteutetaan elokuussa 2021. Tänä kesänä tapahtumaa vielä pilotoidaan ja se hakee muotoaan, mutta jo nyt on suunnitteilla, miten liikennepuistotapahtumia voitaisiin järjestää jatkossa. Liikennepuisto voidaan esimerkiksi ulkoistaa 4H:lle, jolloin liminkalaiset lapset pääsevät harjoittelemaan liikennesääntöjä useammin.

Yhteyshenkilöt

Katariina Huikari
katariina.huikari@liminka.fi
Hankeasiantuntija
Limingan kunta