9.7.2021
Kangasalan kaupunki, Kangasala

Pakki/työkirja kehityskeskusteluiden tueksi

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Kehityskeskusteluihin kaivattiin uutta, innostavampaa lähestymistapaa. Tavoitteeksi asetettiin, että esimiesten kehityskeskusteluissa käydään läpi esimiestyö ja työssä suoriutuminen vahvuuksien kautta. Tärkeää oli, että opetuspalveluiden asettamat tavoitteet käydään läpi ja arvioidaan sekä omaa yksikköä ja toimintaa siinä, että laajemmin opetuspalveluita. Muun henkilöstön kehityskeskustelupakissa käydään läpi asioita konkreettisemmalla tasolla, mutta muuten tavoitteet ovat samat. Tavoitteena oli myös herättää asioihin liittyvää pohdintaa ja keskustelua jo ennen varsinaista kehityskeskustelua.
Ratkaisu
Alkuperäinen kehityskeskustelupakki kehitettiin Vatialan koulussa, jossa rehtori Mari Saarikon johdolla luotiin opettajien ja ohjaajien kehityskeskusteluihin pakki/työkirja, jota työntekijät täyttivät jo ennen varsinaista kehityskeskustelua. Pakki oli käytössä ensimmäisen kerran vuonna 2020. Sen kuvittamisessa oli mukana Tussitaiturit. Vuonna 2021 pakin käyttöä laajennettiin muihin kouluihin ja siitä luotiin esimiehiä varten oma versio. Taiton teki osaava koulunkäynninohjaaja ja muu suunnittelutyö tehtiin omin voimin. Pakki on saanut laajasti kehuja ja sen käyttö on koettu motivoivaksi.
Tulokset
Opetuspalveluiden arvoihin kuuluu hyvän huomioiminen ja keskinäisen kunnioittamisen ilmapiirin vaaliminen. Tämä edistyi vahvasti, sillä jokaisen tuli tuoda esille paitsi omia, myös muiden vahvuuksia. Kun pääsee kiittämään, kehumaan ja kannustamaan, ruokkii se yleistä työhyvinvointia. Myös kehittämiskohteet tulevat pakissa rakentavalla tavalla esiin. Pakkia käsiteltiin monipuolisesti yksin, tiimissä ja esihenkilön kanssa. Jatkossa pakkia muokataan varhaiskasvatuksen tarpeisiin ja myös muut palvelualueet kaupungissa voivat halutessaan sitä hyödyntää.
Liitteet
Pakki_esimiestyo2021.pdf

Yhteyshenkilöt

Merja Lehtonen
merja.lehtonen@kangasala.fi
Opetuspäällikkö
Kangasalan kaupunki