9.6.2017
Kotihoito Tuulos, Hämeenlinna

Omaishoitaja Evondos-lääkeautomaatin käyttäjäksi

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Haluttiin, että asiakkaalla olisi haja-asutusalueellakin mahdollisuus turvalliseen
lääkehoitoon Evondos-lääkeautomaatin avulla. Pitkien välimatkojen vuoksi (saattaa olla 40 km edestakaisin) kotihoidon on vaikea ottaa Evondos-hälytyksiä hoitaakseen, varsinkin hoitajan ollessa yksin työvuorossaan.

Hälytyksiä saattaa tulla, mikäli asiakas ei automaatin kehotuksista huolimatta ole ottanut lääkettään tai esim. laite ei syötä lääkerullaa eteenpäin. Omaishoitajan käyttöoikeus Evondos-lääkeautomaattiin nopeuttaa tällöin lääkkeen saannin.
Ratkaisu
Teimme ehdotuksen, että voisimme kouluttaa asiakkaan luona tai lähellä asuvan omaisen käyttämään automaattia, ottamaan hälytykset vastaan ja hoitamaan ne. Lisäksi omaishoitajat lataavat lääkerullat laitteeseen. Hanke aloitettiin keväällä 2016 yhteistyössä omaisten, palvelusuunnittelija Mantereen sekä Evondoksen kanssa.
Tulokset
Hankkeella säästetään hoitajien työaikaa ja pitkiäkin ajomatkoja. Saadaan myös lääketurvallisuutta haja-asutusalueella asuville asiakkaille. Kauaskantoisesti vältetään pitkäaikaispaikkojen tarvetta.

Hanke oli pilotti, ja nyt sitä otetaan käyttöön muissakin Hämeenlinnan tiimeissä ja ilmeisesti muissakin Evondos-käyttäjä-kunnissa.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Leila Mattila/Maija Iisakkila
leila.mattila@hameenlinna.fi
sairaanhoitaja/lähihoitaja
Tuulos kotihoito

Maija-Liisa Iisakkila
maija-liisa.Iisakkila@hameenlinna.fi
lähihoitaja
Tuulos kotihoito