5.6.2017
F.E. Sillanpään lukio, Hämeenkyrö

Lukiolaisten luomat ja kehittämät koulun kotisivut

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Halusimme lisätä lukiomme näkyvyyttä. Kaipasimme myös markkinointi- ja esittelysivuja. Meillä ei ollut ajanmukaisia eikä houkuttelevia kotisivuja.

Ratkaisu
Tehtävään palkattiin kaksi taitavaa lukiolaista, jotka olivat asiasta kiinnostuneita. Näillä aktiivisilla nuorilla on oma alan yritys, SomePlus.

Alkuun lähdettiin valitsemalla oikeanlainen kotisivupohja ja ostamalla koululle lisenssi. Kotisivujen ulkoasu suunniteltiin yhdessä rehtorin kanssa. Sen jälkeen opiskelijat ovat päivittäneet sivuja kirjoittaen kaikki tekstit sekä valokuvanneet lukiomme kaikki vuoden tapahtumat. Lukion henkilökuntaa ja muita opiskelijoita on myös kuultu sivujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Opiskelijat ovat saaneet kuukausikorvauksen, joka on koulun kehittämisrahan suuruinen.
Tulokset
Lukiollamme on nyt opiskelijalähtöiset ja ajanmukaiset hienot kotisivut. Osoite on https://fesillanpaanlukio.com/

Näkyvyytemme on parantunut. Lukiomme markkinointi ja esittely on mukavampaa kun on esitellä opiskelijalähtöiset ja opiskelijoiden itsensä päivittämät kotisivut. Myös lukion henkilökunnalla ja muilla opiskelijoilla on mahdollisuus näkyä ja lisätä kotisivuille tekstejä ja kuvia. Jatkamme hyväksi havaitulla tavalla :)
Liitteet
Kotisivu.PNG

Yhteyshenkilöt

Taina Salonen
taina.salonen@hameenkyro.fi
rehtori
F.E. Sillanpään lukio

Lotta Osara ja Juuso Siltanen
somepluslj@gmail.com

F.E. Sillanpään lukio, SomePlus