14.10.2019
Limingan Kirjasto- ja kulttuuritoimi sekä Varhaiskasvatus- ja opetustoimi, Liminka

Limmi - lastenkirjoihin ja niiden kuvitukseen keskittyvä tapahtumakokonaisuus

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Liminka on perinteinen kulttuuripitäjä ja tällä hetkellä ikärakenteeltaan Suomen nuorin kunta. Kuntalaisista 0 - 15 vuotiaita on 36,7%. Haluamme tarjota lapsille ja nuorille, sekä myös vierailemme monipuolista kulttuuritarjontaa, johon kirjallisuus ja kuvataide tärkeänä osana kuuluu.

Lukutaidon heikkeneminen on kaikkia koskettava huolenaihe. Suomalaiset ovat yhä ahkeria lukijoita, mutta lukutaito heikkenee koko ajan. Kaikenikäisten ihmisten ajasta kilpailevat muut ärsykkeet, esim.pelit ja sosiaalinen media. Erityisesti tämä näkyy lasten ja nuorten kohdalla. Heikko lukutaito on paitsi henkilökohtainen este esim. työllistymisen suhteen mutta on myös yhteiskunnallisesti merkittävä riski, joka voi johtaa yksilön syrjäytymiseen yhteiskunnasta.

Tavoitteena oli parantaa lasten- ja nuortenkulttuurin lähisaavutettavuutta ja viedä kirjailijat ja kuvittajat lasten ja nuorten arkeen oppilaitoksiin, jolloin tapahtumiin osallistuminen ei vaadi kulkemista, vaan tekijät tulevat lasten ja nuorten luo. Lisäksi tapahtuman oleminen osana koulupäivää ei sido vanhempia kuljettamaan lapsia erilliseen tapahtumaan, ja jättää lapsille koulupäivän jälkeisen ajan läksyjentekoa ja muuta rentoutumista varten.

Tavoitteena on lisätä Limingan näkyvyyttä kulttuuripitäjänä sekä tuoda esiin Limingan taidekoulua valtakunnallisestikin merkittävänä taidekouluttajana oman paikkakunnan asukkaille, sekä myös muualta tuleville tapahtumaan osallistujille.Ratkaisu
Päätettiin lastenkirjallisuuteen ja kuvitukseen keskittyvän tapahtumaviikon järjestämisestä, joka huipentui tapahtumaviikon lauantaina koko perheen LimmiFest tapahtumaan.

Tapahtumaa suunnitteli ja toteutti työryhmä jossa oli edustusta laajasti eri vastuualueista. Tapahtumalle haettiin myös ulkopuolista rahoitusta.

Tapahtumasuunnittelussa edettiin ja kirjastopuoli huolehti kuvittaja- ja kirjailijavieraiden varaamisesta sekä kouluvierailuille, että lauantain päätapahtumaan. Muuten pienempi porukka työsti tapahtumaviikon käytännönjärjestelyiden parissa.

Kirjallisuuteen tutustuminen alkaa luontevasti lastenkirjallisuuden myötä. Kuvitus on olennainen osa lasten- ja nuortenkin kirjoja, ja näiden kahden yhdistäminen oli tapahtumaviikon kantava idea. Kirjailijat ja kuvittajat kiersivät kouluvierailuilla kertomassa työstään tapahtumaviikolla. Halusimme tuoda esiin tekijöitä kirjojen takaa kertomaan, kuinka tarinat syntyvät ja kuinka ne toteutetaan. Lastenkirjailijoiden ja kuvittajien yhteiset esiintymiset avasivat hienosti tarinankerronnan taustoja. Tapahtumaviikolle saatiin rakennettua ohjelmaa myös kouluvierailujen lisäksi, ja mm. taidekoululla oli kuvitusnäyttely, taidekoulun väki tuotti yhdessä vanhusten kanssa sarjakuvakirjan, sekä kirjailija oli pohjustamassa elokuvaa ennen oman elokuvansa esitystä, esitykseen oli kaikilla vapaa pääsy.

Tapahtuman järjestämiseen saatiin ulkopuolinen rahoitus.

Tulokset
Kuntaan saatiin rakennettua aivan uudenlainen lastenkirjallisuuteen ja kuvitukseen keskittyvä tapahtumakokonaisuus. Viikolla kouluvierailut olivat suljettuja tapahtumia, mutta iltaisin järjestettyihin tapahtumiin oli vapaa pääsy, samoin lauantain LimmiFest tapahtuma oli kaikille avoin, ja sinne osallistui perheitä myös lähikunnista. Tapahtumalla oli oma visuaalinen ilme, ja tapahtumaviikon ajaksi myös Limingan keskustan pääkatu somistettiin iloisen värisillä sateenvarjoilla.

Tapahtumakokonaisuus oli aivan uudenlainen kokeilu, ja kävijämäärätavoite ylitettiin kirkkaasti. Palautteessa korostui että tapahtuma koettiin kiinnostavaksi ja uudenlaiseksi, ja myös kehittämisideoita esitettiin, tapahtumalle toivottiin myös jatkoa tulevina vuosina.

Liitteet
juliste.png
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Kaisa Uusimäki
kaisa.uusimaki@liminka.fi
Hankeasiantuntija
Limingan kunta

Janne Nevala
janne.nevala@liminka.fi
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja
Limingan kunta