3.12.2018
Limingan kunta, Liminganlahden yhtenäiskoulu, Liminka

Liminganlahden yhtenäiskoulun lukuviikko: Ysit jalkautuvat lukemaan senioreille

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Liminganlahden yhtenäiskoululla järjestettiin äidinkielen opettajien sekä lukuviikkotiimin ideoimana Lukuviikko 19.-23.11.2018. Tämän viikon aikana koulun koko perusopetus keskittyi vain kirjallisuuden lukemiseen.

Lukuviikon ideaa haluttiin laajentaa myös koulun ulkopuolelle, joten tarjouduimme lukemaan kunnan senioripalvelun eri työpisteisiin.
Ratkaisu
Lukijoiksi ilmottautui 19 koulumme yhdeksäsluokkalaista, jotka lukivat viikon aikana seitsemän tuntia kunnan senioripalvelun eri toimipisteissä. Lukutuntien aiheet valikoituivat kuulijoiden toiveiden mukaisesti. Lukutunneilla luettiin runoutta, novelleja, Limingan paikallishistoriaa sekä sotahistoriaa.
Tulokset
Oppilaista senioreille lukeminen oli mieleenpainuva elämys - ihmisen voi saada kyyneliin pelkästään lukemalla hänelle tärkeää kirjallisuutta. Sanoilla on voimaa!
Senioreille oletamme kokemuksen olleen samankaltaisen. Lukijoiden poistuessa keskustelu luetusta aiheesta jäi iloisena porinana käyntiin.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Kaisa Koskenniemi
kaisa.koskenniemi@liminka.fi
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori
Liminganlahden yhtenäiskoulu