28.9.2018
Limingan kunta, Kunnallistekniikan liikelaitos, Liminka

Limingan leikkikenttien kehittämissuunnitelma ja lasten osallistaminen

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Idea toteutukseen syntyi käytännön tarpeesta. Kehitystoimen tarkoituksena on esittää Limingan kunnan leikkipuistojen kehittämisen suunta vuoteen 2031 asti, parantaa leikkipaikkojen laatutasoa ja turvallisuutta sekä luoda pidemmän aikavälin suunnitelma suunnittelulle, rakentamiselle ja ylläpidolle. Tavoitteena on saada suunnitelma osaksi kunnan investointiohjelmaa ja kehittää leikkipaikkoja viihtyisiksi ympäristöiksi, jonka luomiseen itse käyttäjät voivat vaikuuttaa.
Ratkaisu
Kehittäminen pohjautuu ja tarkastelee leikkipuistojen nykymäärää ja sijainteja suhteessa asuinalueiden lapsimäärään, rakennuskannan ikään ja leikkipuistojen elinkaareen. Suunnitelma tarkastelee leikkipuistoverkostoa ja leikkipaikan käyttöastetta, kartoittaa niiden nyky-tilanteen, luokittelee kolmeen hierarkiatasoon sekä laatii tavoiteaikataulun korjaus- ja kehittämis-toimenpiteille. Hierarkiatasoluokitusta käytetään pohjana toimenpiteitä suunniteltaessa. Toteuttimme ryhmälle liminkalaislapsia osallistamistapahtuman, johon osallistui Linnukan päiväkodilla oleva lastenraati, joka koostui lapsiryhmästä ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Tämä ryhmä sai suunnitella unelmien leikkipuiston. Puistosuunnittelua ajatellen, lapsilta ja nuorilta voi saada mielenkiintoisia ja uusia ideoita tukemaan suunnittelutyötä ja olla vaikuttamassa yhteiskunnallisiin asioihin. Kehittämissuunnitelma itsestään antaa hyvän pohjan uusien toimintamallien kehittämiselle.
Tulokset
Työ on vielä kesken, odotukset työprosessien tekemiselle tulevat kehittymään keskitetysti.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi
marja-riitta.vavuli-kiviniemi@liminka.fi
maisemasuunnittelija
kunnallistekniikan liikelaitos