16.8.2021
Limingan kunta/Tehostettu palveluasuminen Joutsenkoti, Liminka

Kinestetiikkaa hoitotyöhön

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Kinestetiikan käyttö hoitotyössä aktivoi asukkaita/potilaita erilailla kuin perinteinen hoitaminen. Asukkaan kehoa käytetään erilailla ja kinestetiikan keinoin pyrimme antamaan asukkaillemme enemmän aktiivista osallistumista hoitotapahtumiin. Kinestetiikkaa käyttämällä myös hoitajien kehoon kohdistuva kuorma vähenee ja hoitajat jaksavat työssään paremmin ja tules kipujakin ehkä pystytään vähentämään.
Ratkaisu
Osa henkilökunnasta vuodeosastolla, kotihoidosta, tehostetussa palveluasumisessa sekä kaikki kunnan fysioterapeutit osallistuivat koulutukseen. Kouluttautuneet tuovat tietotaitoa omiin yksiköihinsä. Tavoitteena on, että koko henkilökunta kouluttautuu perustasolla ja toteuttaa hoitotyötä jatkossa kinesteettisesti. Kouluttajat tulivat Suomen kinestetiikkayhdistyksestä ja ovat siihen pätevöityneitä.
Tulokset
Kouluttautuminen jatkuu tänä syksynä. Seuraava ryhmä lähtee perustasoa suorittamaan. Työpaikalla etenemme pienissä ryhmissä esimerkkejä näyttäen miten tekisimme esim. hoitotoimet asukkaille mukavimmiksi siten, että he olisivat enemmän osallisina.

Herättelemme asukkaiden kehoja uudella tavalla. Olemme huomanneet useiden asukkaiden kohdalla, että he reagoivat positiivisesti uuteen tapaamme työskennellä. Useat virkistyvät, ovat enemmän mukana ja läsnä tilanteissä. Hoitajista on mukavaa oppia uusia tapoja tehdä työtä ja kehittää omaa osaamistaan.

Yhteyshenkilöt

Tuija Mustonen
tuija.mustonen@liminka.fi
sairaanhoitaja/tiimivastaava
Limingan kunta, Joutsenkoti

Sari Rautio
sari.rautio@liminka.fi
kuntohoitaja
Limingan kunta, Joutsenkoti