29.9.2021
Kangasalan kaupunki, Kangasala

Järjestöt oksalla ylimmällä

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Kangasalla järjestöt ovat kytkeytyneet monin tavoin kaupungin toimintaan ja hyvinvointityöhön.
Järjestöyhteistyötä on tehty eri tahoilla ilman yhteistä koordinointia. Siitä on aiheutunut paljon erilaisia toimintatapoja, tietämättömyyttä mitä missäkin ja kenen toimesta tapahtuu, tiedon ja avoimuuden puutetta sekä yhteistyön vähäisyyttä esim. järjestöjen välillä.

Järjestöt 2.0 hankkeen aikana nimettiin kaupungissa toimivista järjestöistä kaksi järjestöagenttia kehittämään yhteistyötä järjestöjen ja kaupungin välille.

Hyvinvontityön tavoitteissa on Kangasalla ollut vuosien ajan kaupunkilaisten osallisuuden vahvistaminen ja niinpä järjestöyhteistyön koordinointi istui luontevasti hyvinvointikoordinaattorin tehtävään. Kun kaupunkiin saatiin vielä vakituiset tapahtumakoordinaattori ja kulttuurikoordinaattori muodostui tästä ryhmästä selkeä järjestöyhteistyön kehittäjäverkosto syksyllä 2020.

Ensimmäisenä ajatuksena oli koota kaupungin ja järjestöjen välisen yhteistyön periaatteet. Periatteiden laatimisella tavoiteltiin tiedon löytymisen helpottamista, yhteisten pelisääntöjen laatimista, kaupunkilaisten osallisuuden edistämistä sekä yhteistyön avoimuuden lisäämistä.

Järjestöyhteistyöllä tavoitellaan kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämistä, järjestöjen toiminnan helpottamista sekä sujuvan ja avoimen vuoropuhelun edistämistä.
Ratkaisu
Järjestöyhteistyön ohje laadittiin vuoden 2020 lopulla. Järjestöyhteistyölle perustettiin oma verkkosivu, josta ohje löytyy. Sieltä löytyy myös kehittäjätiimin jäsenten videokommentteja järjestöyhteistyöstä, sekä näiden toimijoiden yhteystiedot.

Ohjetta markkinointiin aktiivisesti vuoden 2021 alussa niin järjestöille kuin kaupunkilaisille.
Erillistä rahoitusta kehittämistyölle ei ollut, kaupungin työntekijät tekivät kehittämistyötä oman työnsä osana ja järjestöagentit vapaaehtoistyönä.
Tulokset
Järjestöyhteistyön ohje on selkiyttänyt asioita. Se on tehnyt näkyväksi erilaiset osallisuuden kanavat kaupungissa, samoin kunnan tarjoamat tilat ja avustukset ja yhteistyön periaatteet. Ohjeeseen on myös kirjattu järjestöyhteistyön kehittämistarpeet ja päivityksistä on myös sovittu. Yhteystiedot on löydetty helposti.

Järjestöväki on antanut paljon kiitosta ja positiivista palautetta ohjeesta ja se on koettu hyödylliseksi. Mitattavia tuloksia ei toistaiseksi ole.

Kehitystyötä on jatkettu säännöllisesti ja aktiivisesti. Yhteistyön tiivistyminen synnytti myös uusia ideoita mm. säännöllisen järjestökirjeen toteuttamisesta. Järjestökirjeeseen kootaan ajankohtaisia järjestöasioita ja kehittämistoimia, joihin järjestöjä kannustetaan mukaan. Kirje julkaistaan kolme kertaa vuodessa.

Säännöllisistä järjestötreffeistä on sovittu. Suunnittelu ja sisältöjen ideointi toteutetaan kehittäjätiimin yhteistyönä, järjestöjä kuunnellen.

Yhteyshenkilöt

Maija Mäkinen
maija.makinen@kangasala.fi
Hyvinvointikoordinaattori
Kangasalan kaupunki

Isabella Rossi
isbella.rossi@kangasala.fi
Tapahtumakoordinaattori
Kangasalan kaupunki