29.9.2021
Kangasalan kaupunki, Kangasala

Hyvinvoinnin edistäminen osana uusien työntekijöiden perehdytystä

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Kangasalan kaupunkistrategian 2025 visiona on hyvinvoiva ja kehittyvä kesäpäivän kulttuurikaupunki. Hyvinvoinnin edistäminen on kirjattu vahvasti kaupungin strategian tavoitteisiin ja liitetty myös osaksi vuosittaista talousarviovalmistelua ja toteutusta.

Kaupungin toiminnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeä osa toimintaa.
Tavoitteena on, että se on yhteistä työtä ja osa kaikkien kaupungin työntekijöiden toimintaa.
Ratkaisu
Yhteisen työn tavoitteen vahvistamiseksi, toteutumiseksi sekä yhteisen tietoisuuden vahvistamiseksi hyvinvointityön perusasiat (tavoitteet, suunnitelmat, rakenteet) liitetään osaksi uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaa. Näin varmistetaan, että kaikilla on strategian lisäksi tiedossa, mitä on hyvinvoinnin edistäminen, miten sitä toteutetaan ja mikä on kunkin rooli kokonaisuudessa.

Henkilöstöjohtaja ja hyvinvointikoordinaattori ovat suunnitelleet ja kehitelleet ideaa ja toteutusta.
Asiaa on käsitelty myös kaupungin johtoryhmässä.

Perehdytystä toteutetaan yhteisissä perehdytystilaisuuksissa ja jatkossa mahdollisesti hyvinvointityön perehdytysmateriaali voidaan lisätä yksiköiden perehdytysoppaisiin. Suunnitelmissa on tuottaa myös videomateriaalia ko. aiheesta.
Tulokset
Kehittämistyö on käynnistysvaiheessa, joten kokemuksia ja tuloksia ei ole toistaiseksi vielä käytettävissä.

Kehittämistyötä jatketaan syntyvien kokemusten pohjalta.

Yhteyshenkilöt

Maija Mäkinen
maija.makinen@kangasala.fi
Hyvinvointikoordinaattori
Kangasalan kaupunki