30.9.2021
Vaasan kaupunki, Vaasa

Hyvän johtajan ja hyvän työntekijän arvolupaukset

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Vaasan kaupungin strategiassa keskeisenä tavoitteena on johtamis- ja esimiestaitojen kehittäminen: Valmentavan- ja työhyvinvoinnin johtamisen sekä henkilöstön osaamisen ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi luotiin yhteiset linjaukset esimiestyölle ja valmentavalle johtamiselle ”Hyvän johtajan arvolupaus” sekä työyhteisötaidoille ”Hyvän työntekijän arvolupaus”.

Tavoitteena on, että organisaatiossamme on yhteinen käsitys siitä, mitä valmentava johtaminen ja hyvät työyhteisötaidot tarkoittavat omassa työssämme. Hallitsemme myös tulevaisuuden työelämätaidot
Ratkaisu
Hyvän johtajan ja hyvän työntekijän arvolupauksia on ollut luomassa työryhmä, joka koostui työntekijöistä ja esimiehistä eri toimialoilta. Työryhmän jäseneksi haettiin asiasta kiinnostuneita ”ilmianna sisäinen kehittäjäsi” –haun kautta. Mukana työryhmässä oli myös henkilöstön edustajat sekä hr-henkilöstöä.

Sen lisäksi henkilöstöllä on ollut mahdollisuus vaikuttaa mm. webropol-kyselyjen kautta ”mitä on hyvä johtaminen ja esimiestyö” ja ”hyvän työntekijän arvolupaus” sekä osallistumalla työpajoihin, jossa on käsitelty arvolupauksia. Näin ollen hyvän johtamisen ja hyvän työntekijän arvolupaukset pohjautuvat teorian ja eri taustatietojen lisäksi kyselyjen ja työpajojen keskeisiin vastauksiin.

Työryhmän sparraajana ja työpajojen vetäjänä toimi Kuntekon kautta Marita Lehikoinen.

Hyvän johtajan ja työntekijän arvolupaukset hyväksyttiin kaupungin johtoryhmässä 2019. Arvolupauksille on luotu omat sivut kaupungin intraan. Niistä on kerrottu esimiesinfoissa, henkilöstöinfoissa ja työpaikkakokouksissa. Intrassa on myös paljon materiaalia työntekijälle ja esimiehelle hyödynnettäväksi.

Arvolupaukset on integroitu mm. työyhteisökyselyyn, kehityskeskustelupohjiin, rekrytointiin, työsuorituksen arviointiin sekä esimiesarviointiin. Valmentavaa johtamisotetta ja työyhteisötaitoja edistetään myös koulutusten, valmennusten ja työpajojen keinoin.
Tulokset
Hyvän johtajan ja hyvän työntekijän arvolupaukset ovat osa henkilöstöhallinnon prosesseja. Esimiehiä valmennetaan valmentavaan johtamistyyliin. Arvolupaukset kulkevat mukana kaikessa toiminnassa ja niitä hyödynnetään myös työpajamaisesti esim. työyhteisöjen ongelmatilanteissa.
Liitteet
Hyvän johtajan ja työntekijän arvolupaukset.pdf

Yhteyshenkilöt

Pauliina Haavisto
pauliina.haavisto@vaasa.fi
HR-suunnittelija
Vaasan kaupunki