27.9.2021
Hollolan kunta / konsernipalvelut, elinvoimanpalvelualueen hallinto ja asiantuntijat, hyvinvoinnin palvelualueen hallinto ja vapaa-aikapalvelut, Hollola

Hybridityöllä hyvinvointia

Valmisteilla

Tarve ja tavoitteet
Hollolan kunnassa siirryttiin 18.3.2020 laajasti etätyöhön, jota jatketaan edelleen. Kokemuksen myötä nousi esille tarve vahvistaa etä- ja läsnätyön yhdistämisen ja johtamisen rakenteita. Nykyiset etätyökäytännöt ja -sopimus eivät vastaa riittävästi hybridityön vaatimuksiin.

Vuoden 2022 aikana konsernipalvelujen henkilöstö ja elinvoiman palvelualueen hallinto ja asiantuntijat sekä johto (yhteensä noin 60 henkilöä) muuttaa pienempiin toimitiloihin. Uusissa tiloissa ei ole kaikille omia työhuoneita tai edes nimettyä omaa työpistettä yhteisessä työtilassa.
Tavoiteltava muutos on, että organisaation johto, esimiehet ja hankkeeseen osallistuvat työntekijät osaavat tunnistaa ja hyödyntää hybridityön hyvät puolet. Tavoitteena on, että organisaatiossa on laajasti positiivinen suhtautuminen erilaisiin työntekemisen malleihin. Tuloksena kunnan johtaminen ja esimiestyö kehittyvät vastaamaan työelämän muuttuneita tarpeita, ihmisten erilaisuus kyetään ottamaan paremmin huomioon ja henkilöstön itseohjautuvuus lisääntyy. Isona tavoitteena on työnantajan vetovoimaisuuden lisääminen edistämällä joustavia työn tekemisen malleja.
Ratkaisu
Muutoksen tekeminen päätettiin hankkeistaa. Keväällä 2021 hankkeeseen haettiin KEVAn Työelämän kehittämisrahaa, johon saatiin myönteinen päätös elokuussa 2021. Syyskuussa kartoitetaan kohderyhmä henkilöstön mietteitä hybridityöstä ja osiltaan myös pienempiin työtiloihin siirtymisestä. Kyselyssä kysytään läsnätyön ja etätyön hyviä puolia, ajatuksia näiden yhdistämisen, hybridityön, haastekohdista ja mahdollisia esimiestyön ja johtamisen muutostarpeita. Tuloksia hyödynnetään lokakuussa palvelualueittain käytävissä keskusteluissa. Näiden pohjalta käydään palveluntuottajien kanssa markkinavuoropuheluita marraskuussa. Yhteistyökumppani, palveluntuottaja kilpailutetaan marras-joulukuussa. Toteutus tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa vuoden 2022 aikana.
Tulokset
Hanke on vasta alkamassa.
Liitteet
Sanan työ evoluutio asiantuntijatyössä.pdf

Yhteyshenkilöt

Minna Hutko
minna.hutko@hollola.fi
Henkilöstöpäällikkö
Hollolan kunta