24.9.2020
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Helsinki , Helsinki

Henkilökunnan jaksamiseen tukea koronavirusepidemian aikana

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Työssä jaksamisen tukijärjestelmän rakentaminen sai alkunsa HUSin johdon huolesta, miten henkilöstö selviytyy koronavirusepidemian tuomista haasteista ja muutoksista poikkeustilanteessa. Pandemiakoordinaatioryhmässä esitettiin projektihenkilöitä koordinoimaan ja kehittämään henkilökunnan jaksamisen tuen toimintamalleja. Tavoite oli rakentaa nopealla aikataululla tuki- ja palvelujärjestelmä työntekijöille ja työyhteisöille jaksamiseen poikkeusoloissa. Haluttiin tukea työntekijöitä ja esimiehiä perustehtävän toteuttamisessa, varmistaa tarpeenmukaisen tuen saaminen oikea-aikaisesti sekä ennaltaehkäistä uupumista ja posttraumaattisia stressireaktioita. Tuki- ja palvelujärjestelmän rakentamisessa otettiin huomioon myöhempi käyttötarve työssä jaksamisen tukena. Koordinaattoreina toimivat projektipäällikkö HUS Psykiatriasta ja työparinaan työsuojelupäällikkö. Koordinaattori raportoi henkilöstöjohtajan alaiselle ohjausryhmälle projektin etenemisestä.
Ratkaisu
Kartoitettiin systemaattisesti sähköpostikyselynä koko HUSissa, kaikissa tulosyksiköissä yksikkökohtaisesti sekä tukipalveluissa työntekijöiden työssäjaksamisen tuen tarve (laatu, määrä ja muoto). Kartoitettiin käytettävissä olevat ja tarvittavat uudet tukimuodot, joista rakennettiin kokonaispalvelukartta. HUSin Psykiatrian, työsuojelun, työterveyshuollon, tietohallinnon ja viestinnän asiantuntijat rakensivat neliportaisen työssä jaksamisen tukijärjestelmän. Neuvonta- ja ohjauspalvelu toteutettiin aluksi puhelimitse, myöhemmin lisäksi virtuaaliapurin (botti) kautta.
Tulokset
Isona organisaationa meillä oli asiantuntemusta tuottaa jaksamisen tuen palveluja sekä kyky rakentaa nopeasti niitä tarjoavia toimivia järjestelmiä. Tueksi tarjoutuivat monet toimijat vilpittömästä auttamisen halusta. Motivaatio, into, ketteryys ja yhdessä tekemisen meininki on tehnyt tästä varsin erityisen tukijärjestelmän, jota kehitetään jatkossakin. Palvelurakenteen ja sen sisällön kehittämisen ohessa tarjottu ammatillinen tuki vastasi ensilinjassa koetun kuormituksen tuki tarpeisiin.

Henkilöstön työssä jaksamisen tukijärjestelmä on nyt valmiina koronavirusepidemian mahdollista toista aaltoa varten. HUSin työntekijät sekä esimiehet saavat jatkossakin nopeasti ja matalalla kynnyksellä henkilökohtaista tukea oman työssä jaksamisensa tueksi.

Palveluihin ohjaamiseen rakennettu botti jää koronavirusepidemian jälkeenkin HUSin henkilöstön käyttöön ja sitä voidaan käyttää jatkossakin kuormittavaksi koetuissa tilanteissa tarpeenmukaisen ja oikea-aikaisen tuen piiriin ohjaamisen välineenä.

Yhteyshenkilöt

Satu Holmevaara
satu.holmevaara@hus.fi
työsuojelupäällikkö
HUS

Satu Holmevaara
satu.holmevaara@hus.fi
työsuojelupäällikkö
HUS