23.8.2021
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, Helsinki

Ergonomiaverkosto digiaikaan

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
HUSissa on pitkään ollut toimiva ergonomiaverkosto, joka on viime vuosina laajentunut kaikkiin ammattiryhmiin. Otimme digitaalisen alustan (Teams ) verkoston käyttöön ja aloimme järjestämään kuukausittaiset webinaarit siellä. Otimme Teamsin yhdeksi tiedotuskanavaksi tiedonjaon tehostumiseksi, keskusteluihin, kokoontumisiin, koulutuksiin ja muuhun yhteistyöhön.

Teamsin avulla koko HUS ergonomiaryhmä on paremmin tavoitettavissa ja kaikki työryhmän jäsenet voivat reagoida käyttäjien kysymyksiin ja keskusteluihin. Tieto leviää samanaikaisesti kaikille tiimin jäsenille ja kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus liittyä tiimiin. Palautteen antaminen ryhmän toiminnasta helpottuu.

Tuki ja liikuntaelinten sairauspoissaolot ovat olleet yksi suurimmista sairauspoissaolojen syistä ja pyrimme toiminnalla ennaltaehkäisemään työntekijöiden TULE-vaivoja.
Ratkaisu
HUS Ergonomiaryhmäryhmä perusti HUS Erkkoverkko tiimin Teamsiin. Teamsiin luotiin ergonomian eri osa-alueille omat kanavat ja niihin kerätään ajankohtaista tietoa aiheesta. Asiasta tiedotettiin perinteisellä sähköpostiviestinnällä koko kevään 2021 työsuojelutoimijoiden kautta työyksiköiden ergonomiavastaaville, esimiehille ja muille asiasta kiinnostuneille, sekä mm. työhyvinvointiryhmille.

Tietoa ja materiaaleja kerättiin Teamsin kanaville ergonomian eri aihepiireistä ennen tiimin julkistamista ja sitä lisätään sinne jatkuvasti. Kuukausittaiset tietoisku webinaarit aloitettiin huhtikuussa 2021.
Tulokset
Kaikki verkoston jäsenet saavat saman tiedon yhtäaikaisesti ilman välikäsiä. Tieto on löydettävissä tallennettuna myös jälkikäteen. Keskustelu Teamsissa on käynnistynyt työryhmän ja käyttäjien välillä hyvin. Yhtenä toiveena on tullut Erkon eli ergonomiavastaavan perehdytysmateriaali ja se tullaan luomaan omaksi Teams kanavaksi.

Etäosallistuminen webinaareihin ja koulutuksiin on helpottunut. Siinä säästää aikaa ja isolla toiminta-alueella kaikilla on sama mahdollisuus osallistua ”tapahtumiin”. HUS ergonomiaryhmän tiedottaminen ja erkkoverkon toiminta on monimuotoisempaa, meillä on käytössä erilaiset tiedonjakamisen keinot.

Aiheen tiimoilta useat toistot sekä toistuvat herätteet ja säännöllisyys ohjaavat käyttäytymisen ja toiminnan muutokseen. Tiedotus on aiempaa helpompi toteuttaa ja teema pysyy mielessä.
Ergonomiavastaavat ja esimiehet ovat aktiivisia toimijoita, ei pelkästään osallistujia. Pystymme järjestämään osallistavaa toimintaa.

Toiminta on myös laajentunut.

Yhteyshenkilöt

Tiina Karjalainen
tiina.jo.karjalainen@hus.fi
Siirtoergonomiakoordinaattori
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS

Satu Holmevaara
satu.holmevaara@hus.fi
Työsuojelupäällikkö
HUS