18.2.2022
Satasairaala , Pori

Ennaltaehkäisevien palveluketjujen kehittäminen työterveysyhteistyössä

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Viime vuosina Satasairaalan sairauspoissaolot ovat lisääntyneet: osa sairauspoissaoloista johtuu mielenterveyssyistä, esimerkiksi työperäisestä uupumisesta ja oman elämänhallinnan ongelmista, ja tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista ja vammoista.
Työsuojelurahaston rahoittama kehittämishanke käynnistettiin Satasairaalan tarpeista, sillä näimme työnantajan näkökulmasta tarvetta vähentää sairauspoissaoloja ennakoivasti sekä kehittää työterveysyhteistyötä ja työterveyspalveluita henkilöstöämme varten.

Tavoitteena oli edistää työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia ennaltaehkäisevästi ja aktivoida työntekijöitä huolehtimaan terveydestään, toiminta- ja työkyvystään sekä henkisistä ja fyysisistä voimavaroistaan. Työterveyshuollon toimesta tavoitteena oli tunnistaa ajoissa terveysriskissä olevat työntekijät, ohjata heidät yhteistyössä luotujen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palveluketjujen pariin sekä aktivoida työntekijöitä huolehtimaan itse omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Pitkän aikavälin tavoitteena oli ennaltaehkäistä sairastumisia ja vähentää sairauspoissaoloja ja niistä aiheutuneita kustannuksia.
Ratkaisu
Kehittämishankkeessa luotiin yhteistyössä Satasairaalan ja Länsirannikon työterveys Oy:n kanssa saumattomat ja tehokkaat hyvinvointia edistävät palveluketjut Satasairaalan henkilöstölle.

Mukana hankkeen varsinaisessa toteutuksessa olivat Satasairaalan puolelta työhyvinvointisuunnittelija sekä työhyvinvointipäällikkö, sekä Länsirannikon työterveys oy:n henkilöstö.

Hanke oli Työsuojelurahaston rahoittama, mutta myös omaa budjettia käytettiin .
Tulokset
Hankkeen aikana kehitettiin työterveyshuollon sekä hankkeeseen osallistuneiden palveluntuottajien kanssa palveluketjumalli, joka sisältää ”perusketjun” sekä neljä eri teemaista syvennettyä palveluketjua. Hankkeen yhtenä tuloksena laadittiin työterveyshuollossa terveysriskissä olevien työntekijöiden vakioitu aikaisen tunnistamisen toimintamalli, jonka seurauksena em. tunnistettujen työntekijöiden ohjautuminen saumattomasti palveluketjujen piiriin helpottuu.

Hankkeen tuloksena laadittiin Mielenjohtamisen verkkovalmennusalusta, jonka tavoitteena oli lisätä henkilöstön hyvinvointia, keskittymiskykyä ja läsnäolotaitoja. Valmennukseen koottiin teoriatietoa ja harjoituksia tietoisuustaitojen perusteisiin, kehotietoisuuteen, ajattelun ja tunteiden johtamiseen sekä myötätuntoon. Teoriatieto ja harjoitukset pohjautuvat paljon tutkittuun mindfulnessiin eli tietoisuustaitoihin. Verkkovalmennus lanseerattiin koko Satasairaalan henkilöstön käyttöön tammikuussa 2022 ja helmikuuhun 2022 mennessä valmennukseen on osallistunut 150 työntekijää.

Kustannusvaikuttavuutta esimerkiksi sairauspoissaolojen suhteen voidaan arvioida myöhemmässä vaiheessa.
Liitteet
kunteko.pdf

Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Heidi Lehtonen
heidi.lehtonen@satasairaala.fi
työhyvinvointisuunnittelija
Satasairaala

Heidi Lehtonen
heidi.lehtonen@satasairaala.fi
työhyvinvointisuunnittelija
Satasairaala