27.9.2021
Hämeenkyrön kunta / Dialyysi, Hämeenkyrö

Dialyysipotilaan hoidon pitkäaikainen suunnitelma

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Idea kehittämiseen lähti liikkeelle tarpeesta tehdä dialyysipotilaan hoitotyön yhteenvedon pohja potilasta haastateltaessa. Yhteenvedot tehdään puolivuosittain ja suunnitelma tallentuu Kanta-arkistoon.
Ratkaisu
Ideasta etenimme suunnitelmaan ja tämän kautta toteutukseen sekä käytäntöön ottamiseen. Työhön osallistuivat kaikki yksikkömme dialyysihoitajat ja ideaa mietimme yhden kehittämisiltapäivän aikana.

Hoitotyönyhteenvetojen haasteeksi koetaan resurssien ja ajan puute. Hoitajat kokevat, etteivät usein tunne potilasta ja tämän taustoja tarpeeksi. Tämä Di-Su lomake on siksi hyvä apu haastattelu- tilanteeseen.
Tulokset
Laadukas kirjaaminen edistää osaltaan potilasturvallisuutta ja hoidon jatkuvuutta sekä ammattilaisten työtä. Kun tietyt asiat on kertaalleen kirjattu, voidaan välttyä esimerkiksi siltä, että työaikaa käytetään toistamiseen samojen asioiden selvittämiseen.

Potilas saa myös "mustaa valkoisella" siitä, mitä on yhdessä sovittu ja minkälaisia tavoitteita hänen hoidolleen asetetaan.

Yhteyshenkilöt

Piia Ekstam
piia.ekstam@hameenkyro.fi
Asiantuntijasairaanhoitaja
Hämeenkyrön kunta/Dialyysi