25.11.2016
Järvi-Saimaan Palvelut Oy / Sulkavan vanhainkoti, Sulkava

Ateriapalvelujen rikastaminen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n Sulkavan toimipisteen ateriapalvelu loi uuden piristysruiskeen normaalin ateriapalvelun yhteyteen "elämyskokki"-teeman myötä. Vanhainkodilla sijaitsevassa ruokalassa järjestetään tapahtumia eri teemojen ympärille.

Keittiöhenkilökunta pitää musiikkiesityksiä muutaman viikon välein, väriviikoilla pukeudutaan tiettyyn värisävyyn, hattuviikolla kaikilla on erilaiset hatut päässä ja juhlapäiviin luodaan vielä omat teemat. Näihin kaikkiin osallistuvat asukkaat, vanhainkodin henkilökunta sekä tietysti myös järjestävä taho.
Ratkaisu
Kehittämiseen on lähdetty työyksikön omasta halusta kehittää omasta toiminnastaan elämyksiä hoidettaville vanhuksille. Ajatus lähti kytemään yhtiön toimintaan liittyvän Tekesin tukeman kehityshankkeen myötä. Itse tapahtuma ei vaadi suuria rahallisia panostuksia, ainoasta hyvää yhteishenkeä ja oikeaa tahtotilaa.
Tulokset
Työyhteisöön on syntynyt voimakas kehittämisen tahto liittyen myös varsinaiseen ateriapalveluun. Samalla toimintaan on saatu vedettyä mukaan myös hoitohenkilöstö. On todetta, että sellaiset asukkaat, jotka eivät muuten osallistu yhteisiin tilaisuuksiin, haluavat olla mukana juuri näissä ateriapalvelun järjestämissä tilaisuuksissa, etenkin musiikkiesityksiä kuuntelemassa.

Kokemuksia jaetaan yhtiön muilla paikkakunnilla oleviin ateriapalvelupisteisiin edelleen hyödynnettäväksi.

Yhteyshenkilöt

Jukka Partanen
jukka.partanen@jarvisaimaanpalvelut.fiMinna Hakulinen
minna.hakulinen@jarvisaimaanpalvelut.fi
Ravitsemispäällikkö
Ateriapalvelut