30.1.2019
Alavuden kaupunki, Alavus

Asiakaslähtöisyys kaupungin palveluissa

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Halusimme nostaa asiakaspalvelun ongelmakohdat esille.

Tavoitteemme on tyytyväinen asiakas, kuntalainen tai työkaveri - joka saa asiansa eteenpäin, ja että asiointi olisi joustavaa, nopeaa ja ammattitaitoista.

Yksi tavoite oli myös asiakaspalvelijoiden ja sihteerien tutustuminen toisiinsa, sillä asiakaspalvelutyötä tehdään erillään kollegoista eri palvelualueilla.
Ratkaisu
Koemme olevamme samassa veneessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Olemme saaneet tuoda oman äänemme esiin. Työskentelyssä on ollut läsnä itsetutkiskelua ja tahtojen taistelua.

Olemme aloittaneet uuden työntekijän lomakkeen ideoinnin, jonka avulla työskentelyn aloittaminen olisi sujuvampaa.
Tulokset
Olemme oivaltaneet, että asiakaspalvelu lähtee jokaisesta itsestä. Ongelmakohtien esiintuonti pitää tuoda esiin hienovaraisesti, jotta motivoidutaan muutokseen.

Varhaiskasvatuksen puhelinaikaa on kokeilun ja kehittämisen myötä pidennetty.

Yhteistyö myös teknisen toimen kanssa vahvistunut.

Esimiehet ja johtoryhmä ovat avainasemassa kehittämisen vaatimisessa.

Kehittämistä tehtiin osana Kuntekon sisäisten kehittäjien valmennusta v. 2018-2019.

Yhteyshenkilöt

Sari Helander
sari.helander@alavus.fi
hallintopäällikkö
Alavuden kaupunki