20.10.2015
Hämeenkyrön kunta, Yhteiskoulu, Hämeenkyrö

Äidinkielen ja kirjallisuuden tvt-perusteinen tiimiopettajuus

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Hämeenkyrössä yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat muodostavat tiimin, jonka työ perustuu yhdessä tekemiseen, materiaalien avoimeen jakamiseen ja intoon kokeilla opetuksessa uusia mahdollisuuksia ja menetelmiä. Koska myös oppikirjoista haluttiin luopua, tarvittiin selkeä sähköinen ympäristö, jonne uudet materiaalit voidaan sijoittaa ja jossa yhteinen suunnittelu ja työskentely sujuvat mahdollisimman saumattomasti.
Ratkaisu
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat laativat yhdessä Äidinkielen huoltoaseman (http://aidinkielenhuoltoasema.com), portaalin, jonka kautta niin opettajien, oppilaiden kuin huoltajienkin on helppo löytää uudistuvien sähköisten oppimateriaalien äärelle.

Avoimet ympäristöt, tehtävät ja arviointiperusteet tuovat opetukseen ja oppilaiden työskentelyn arviointiin läpinäkyvyyttä, joka koettiin tärkeäksi. Huoltoaseman lisäksi tärkeitä työvälineitä ovat Sä osaat! -opetusblogi (http://saosaat.blogspot.fi), opettajien suljettu materiaalisivusto sekä esimerkiksi oppilaiden toimittama Sokerina pohjalla -verkkolehti (http://sokerinapohjalla.wordpress.com).

Tärkeä taustatekijä tiimityön onnistumiselle on ollut esimiehen ennakkoluuloton ja kannustava suhtautuminen tekeillä olevaan työhön ja tvt:n käyttöön. Esimerkiksi tiiminä tehdyt koulutusmatkat ovat olleet merkittäviä niin yhteistyön vahvistumisen, uusien ideoiden prosessoimisen kuin uusimman tiedon saamisen kannalta.
Tulokset
Vuonna 2011 perustettu Äidinkielen huoltoasema on Yhteiskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden kotipesä, jota ovat tottuneet käyttämään niin opettajat kuin oppilaatkin. Verkkosivuston lisäksi Äidinkielen huoltoasema löytyy myös tavallisimmista sosiaalisen median ympäristöistä, Facebookista, Twitteristä, Instagramista ja Youtubesta.

Siirtyminen sähköisiin materiaaleihin on onnistunut ja oppikirjoista on luovuttu kokonaan. Oppikirjattomuus on osoittautunut myös avaimeksi uudenlaiseen ilmiöpohjaiseen opetukseen sekä mahdollistanut eriyttämisen ja omatahtisen etenemisen suurimmassa osassa oppisisältöjä.

Äidinkielen ja kirjallisuuden perusasioiden lisäksi oppilaat oppivat uusien materiaalien ja menetelmien avulla monilukutaitoa sekä luontevaa työskentelyä erilaisissa sähköisissä ympäristöissä. Opettajien yhteistyö on entisestään lisääntynyt ja lisännyt merkittävästi työssä viihtymistä sekä tahtoa ja intoa kehittää omaa opetusta.

Yhteyshenkilöt

Anna Uusiniitty
anna.uusiniitty(ät)hameenkyro.fi
Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Hämeenkyrön Yhteiskoulu
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Toiminnot

Teemat