29.5.2017
Hämeenkyrön kunnan työllisyyspalvelut, Hämeenkyrö

Kehitysvammaisten toimintakeskus ja työtoiminta osaksi työllisyyspalveluita

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Ajatus lähti normalisaation ja inkluusion periaatteista. Lähtökohtana oli kehitysvammaisten integrointi yhteiskuntaan. Lähdimme kehittämään toimintamallia sillä ajatuksella, että ihminen saa oikean palvelun diagnoosiin katsomatta.
Ratkaisu
Toiminta aloitettiin kehitysvammaisten toimintakeskuksen asiakkaiden profiloinnilla. Asiakkaiden työ- ja toimintakyky huomioiden etsittiin jokaiselle oikeanlainen palvelu. Osa asiakkaista jäi vammaispalveluiden päivätoimintaan ja työkykyiset siirtyivät osaksi työllisyyspalveluiden työtoimintaa.

Työn laatua mitataan Työpajayhdistyksen kehittämällä sosiaalisen vahvistumisen mittarilla, tästä käytössä kehitysvammaisilla on selkoversio. Vaikuttavuutta lisätään asiakkaiden kanssa käydyillä säännöllisillä tavoitekeskusteluilla.
Tulokset
Tällä hetkellä työllisyyspalvelut tarjoaa työtoimintaa saman katon alla sekä työkykyisille työttömille että kehitysvammaisille diagnoosiin katsomatta. Osallisuutta ja työllistymistä edistävän työtoiminnan laatukriteerit otettiin jokapäiväiseen käyttöön.

Kehittämistyön tuloksena yhä useampi kehitysvammainen on työllistynyt työpajan ulkopuolelle. Tätäkin merkittävämpää kehittämistä on se, että jokainen asiakas tulee kuulluksi. Nyt työllisyyspalveluissa on jokaisella mahdollisuus edetä omien kykyjen, toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti kohti työelämää.

Työllisyyspalveluihin siirtyminen ja sen mukana asiakaskunnan profilointi on selkiyttänyt toimintaa. Nyt meillä keskitytään selkeästi työ-ja toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen. Toiminnastamme on tullut mielekkäämpää ja tavoitteellisempaa niin asiakkaille kuin ohjaajillekin. Yksilöllisyys korostuu, ei ajatella määrää vaan laatua.

Koko henkilöstö on ollut mukana alusta asti mahdollistamassa ja kehittämässä toimintaa ja yhdistymistä. Olemme olleet kuitenkin koko ajan saman katon alla työllisyyspalveluiden kanssa, joten yhdistyminen oli saumatonta ja kehittäminen jatkuu yhä, vain mielikuvitus on rajana :) 

Yhteyshenkilöt

Annamaija Korhonen
annamaija.korhonen@hameenkyro.fi
Ohjaaja
Hämeenkyrön kunta, Työllisyyspalvelut

Miia Jauhiainen
miia.jauhiainen@hameenkyro.fi
Ohjaaja
Hämeenkyrön kunnan työllisyyspalvelut