27.6.2016
Helsingin kaupunki, Helsinki

Hetipurku – työpaikan omaa henkistä ensiapua

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Hetipurku syntyi tarpeesta kehittää työpaikkojen omaa henkistä ensiapua uhka- tai väkivaltatilanteiden kokemusten käsittelyyn. Kehittämisen tavoitteena on auttaa keskustelun keinoilla uhkatilanteen kokenutta käsittelemään tapahtunutta, ettei asia jäisi turhaan kuormittamaan mieltä.

Työssä koetun hankalan tilanteen jälkeen luontevimmin apua saa kouluttautuneelta kollegalta, joka voi olla esimies tai työkaveri. Parhaimmillaan jo lyhyt keskustelu työn lomassa auttaa eteenpäin.
Ratkaisu
Hetipurun kehittäminen aloitettiin Helsingin kaupungissa opetusviraston koordinoimana hankkeena vuonna 2014. Vuoden pituisen hankkeen jälkeen Hetipurkua alettiin laajentamaan koko kuntaorganisaatioon. Hankkeen tarkoitus oli kehittää kaupungille oma henkisen ensiavun malli ja kouluttaa henkilöstöä mallin käyttämiseen.

Helsingin kaupungilla Hetipurkua alkoi pääkouluttamaan erikoistutkija Anna-Maria Teperi Työterveyslaitokselta. Hetipurussa hyödynnetään poikkeavien tilanteiden henkisen ensiavun niin sanottua defusing-mallia, jota on kehittänyt ja tutkinut kriisipsykologi Jeffrey Mitchell.

Hetipurku-koulutus koostuu lähiopetuksesta (kaksi puolen päivän tilaisuutta), ennakko- ja välitehtävistä, omasta pohdinnasta ja ryhmäkeskusteluista sekä käytännön harjoittelusta. Hetipurkajien käytössä on yhteinen intra-työtila ja kaikille Hetipurkajille järjestetään vuosittain verkostotapaaminen.
Tulokset
Hetipurkajiksi on koulutettu useista Helsingin kaupungin virastoista työntekijöitä, esimiehiä sekä useita työsuojelupäälliköitä ja -valtuutettuja. Hetipurkaja ei ole jälkipuinnin ammattilainen eikä hänen tarvitse osata kaikkea. Tarvittaessa voidaan kääntyä työterveyshuollon tai muiden ammattiauttajien puoleen. Vuonna 2016 Helsingin kaupungin työpaikoille koulutetaan Hetipurku-kouluttajia, jotka voivat jatkossa kouluttaa kaupungille uusia Hetipurkajia.

Systemaattisesti hyödynnettynä Hetipurku tukee työkykyä ja hyvinvointia, ja osaltaan edistää työpaikan turvallisuuskulttuurin kehittämistä. Hetipurun organisoimiseksi työpaikalla sekä esimiehen että työntekijöiden on hallittava työpaikan turvallisuudenhallinnan kokonaisuus.

Lisätietoa esitteestä: http://bit.ly/294jbXI

Yhteyshenkilöt

Marjatta Peltonen
marjatta.peltonen@hel.fi