WinNovassa kehitetään työelämää kumppanuusajattelulla

Ammatillisista oppilaitoksista on ammatillisen koulutuksen reformin myötä tullut yhä tärkeämpiä yritysten kasvua ja työelämän kehittämistä tukevia kumppaneita. Länsirannikon Koulutus Oy WinNovassa yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa kehitetään järjestelmällisesti ja työelämän kehittäminen on ammatillisen koulutuksen ohella oppilaitoksen toinen ydintehtävä.

Yhteisessä KT:n ja pääsopijajärjestöjen kehittämistyöpajassa WinNovan työelämäyhteistyöstä kertoivat työelämäpalveluiden johtaja Teija Harju ja palveluvastaava Leena Palenius

Kumppanuustasot määrittävät yhteistyön syvyyden

WinNovassa luvataan, että työelämää ja osaamista kehitetään yksilöllisesti ja joustavasti.

"Meillä on kolme kumppanuustasoa elinkeinoelämälle eli yritys tai organisaatio voi olla arjen kumppani, kehittävä kumppani tai strateginen kumppani. Kaikilla tasoilla tavoitteenamme on edistää työelämälähtöisyyttä ja kehittää toimintaamme, mutta strategisella tasolla yhteistyö yritysten kanssa on syvällisintä. Strateginen kumppanuus perustuu sopimukseen ja siihen sisältyy esimerkiksi oppilaitoksen oma palveluvastaava, organisaatiokohtainen palvelusuunnitelma ja säännölliset tapaamiset", sanoo Teija Harju

WinNovan Työelämäpalveluiden yksikkö, järjestyksessä vasemmalta alkaen Teija Harju, Lena Girs, Leena Palenius ja Laura Lehmuskoski-Ali-Laurila.

WinNova tarjoaa yrityksille ja työyhteisöille monipuolisia koulutus- ja kehittämispalveluja. Ammatillisen perus-, lisä- ja täydennyskoulutuksen ja oppisopimuksen lisäksi tarjolla on yrityskohtaista koulutusta, koulutuksen suunnittelupalvelua sekä työnohjaus- ja työyhteisösovittelupalveluja.  

Myös rekrytointia tukeviin palveluihin satsataan ja työnantajien kanssa järjestetään pop up rekry -tapahtumia. Oppilaitoksessa on kehitetty verkossa toimiva duuniin WinnNovasta -palvelu. Sieltä opiskelijat voivat etsiä koulutus- ja oppisopimuspaikkoja ja työnantajat harjoittelijoita, työntekijöitä tai opiskelijoita projektityöhön.

Winnovan palveluvastaavat koordinoivat työelämän kehittämistä

Winnovassa on lupa kehittää ja johdon tuki kehittämiselle. Oppilaitoksessa on kolme palveluvastaavaa, joilla on keskeinen rooli työelämän kehittämisessä ja koordinoinnissa. Lisäksi koulutusaloille on nimetty 34 palveluasiantuntijaa, joiden kanssa palveluvastaavat tekevät yhteistyötä.

"Työelämässä tarvitaan nykyisin moniosaajia. Yksi koulutusala ei pysty enää niitä tuottamaan, joten koulutusalojen väliseen yhteistyöhön tulee panostaa entistä enemmän", sanoo palveluvastaava Leena Palenius.

Korona toi uusia toimintatapoja

Korona-aika ei suuresti ole vaikuttanut oppilaitoksen kehittämistyöhön. Pandemian myötä on otettu käyttöön uusia toimintatapoja, kuten webinaareja, verkkototeutuksia ja etäopetusta.  Tutkintoihin liittyviä näyttöjä on järjestetty myös verkkovälitteisesti ja nuorten koulutuksessa on ollut pienryhmä- ja yksilöohjausta.  Etätyö- ja sairauspoissaolo-ohjeita on täsmennetty ja työturvallisuusasioihin on kiinnitetty erityistä huomiota.

"Verkko-opetus on ollut uutta ja erilaista sekä opettajille että oppilaille. Olemme tarjonneet opetushenkilöstölle täsmäkoulutusta ja osaaminen on lisääntynyt, mutta verkkotyökalujen käyttöön ja digitalisaation edistämiseen tarvitaan edelleen panostusta, kertoo Leena.

Jatkossa tarvitaan hyvien käytäntöjen levittämistä ja kokemusten vaihtoa

Teija ja Leena pitävät hyvien käytäntöjen, kehittämistyön näkyvyyden ja kuuluvuuden lisäämistä tärkeänä valtakunnallisessa työelämän kehittämistyössä tulevaisuudessa. Myös kokemusten vaihtoa muiden kanssa toivotaan.

"Jatkossa tiimityön, itseohjautuvuuden ja asiakkuusajattelun kehittäminen yhdessä muiden kanssa kiinnostaa", he sanovat.

Teksti Anna-Mari Jaanu