Kuntatyö murroksessa -webinaarisarja 

Webinaarisarjan tavoitteena on avata työn murros -selvityksen tuloksia ja esitellä kiinnostavia kunta-alan casejä teemoihin liittyen. Webinaarit toteutetaan yhteistyössä Kunta.tv:n kanssa ja ne tallennetaan.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja alan pääsopijajärjestöt seuraavat yhdessä kunta-alan työn murrosta ja muutosta. Kevään 2021 seurannassa oli kaikkiaan 23 teemaa ja seurantaan osallistui yli tuhat kuntatyön asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Seurannan päätulokset julkistettiin 2.6.2021. Päätulosten esittelyn tallenne löytyy tästä linkistä Kunta.tv:n sivuilta. 

Työn murroksen seuranta on  osa Kuntatyö2030-kokonaisuutta. Lue lisää työn murroksen seurannasta KT:n sivuilta tästä linkistä 

 

 

Itse- ja yhteisöohjautuvuus, case Järvenpään kaupunki, 4.10.2021 kello 14.-15.30

Mistä puhutaan, kun puhutaan itse- tai yhteisöohjautuvuudesta? Mitä asioita työn murros -selvityksestä nousi teemaan liittyen? Millaisia kokemuksia Järvenpään kaupungissa on aiheesta?    

Järvenpäässä on lähdetty tutkimaan ja kokeilemaan monimuotoista itseohjautuvuutta. Järvenpäässä haetaan vastauksia kysymyksiin: Voiko muutosta viedä läpi alhaalta ylöspäin? Voiko henkilöstössä piillä voimavaroja ja osaamisia, jotka vievät organisaatiota kohti uutta kukoistusta? Voisiko johto oppia henkilöstöltä, miten työ tulisi organisoida?  Mikä tämän tyyppisessä kehittämisotteessa toimii ja mitä haasteita korona-aika on tuonut?  

Webinaarissa esitellään työn murroksen seurantatuloksista itseohjautuvuusteeman näkökulmasta ja keskustellaan Järvenpään kokemuksista.  Mukana ovat johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen KT:sta sekä Järvenpään kaupungista kehittämispäällikkö Kati Toikka, osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö Sirkka Riikonen sekä työsuojeluvaltuutettu Jyrki Issakainen.  Tilaisuuden juontaa ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.  

Ilmoittaudu tästä linkistä

Kuva Järvenpää
 

Hallinto- ja toimistotyön arvo ja muutos. Digitaalisten työtapojen kehittäminen Uudenmaan liitossa 21.6.2021

Millaisia ovat odotettavissa olevat muutokset hallinto- ja toimistotyössä ja miten työtapoja voidaan kehittää digitaalisia välineitä hyödyntäen? Millaisia toimintamalleja tulevaisuuden asiantuntijatyössä tarvitaan? 

Webinaarissa esitellään työn murroksen seurantatuloksista hallinto- ja toimistotyön näkökulmasta ja avataan Uudenmaan liitossa kehitettyjä digitaalisia toimintamalleja. Mukana ovat johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen KT Kuntatyönantajista sekä Uudenmaan liitosta hallintopäällikkö Liisa Setälä ja erityisasiantuntija Suvi Silvennoinen. Tilaisuuden juontaa ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

Tästä linkistä pääset webinaarin tallenteeseen Kunta.tv:n sivuilla. 

Kuva webinaaritallenteesta A-M Jaanu
 

Kehittyvä ja innovatiivinen kuntatyö. Työntekijät muutostoimijoina, case Tampereen kaupunkiympäristön palvelualue 7.6.2021 

Miten ajankohtaiset, monia kuntaorganisaatioita koskevat murrokset vaikuttavat työntekijöihin ja heidän toimijuuteensa? Millaisista näkökulmista työntekijät lähestyvät muutosta ja miksi? Millaisia toimijatyyppejä muutostilanteessa voidaan tunnistaa? Tutkijatohtori Tiina Tuominen Tampereen yliopistolta on kolmivuotisessa tutkimuksessa tutkinut Tampereen Kaupunkiympäristön palvelualueella työntekijöitä muutostoimijoina, muutostoimijuuden kehittymistä ja sitä selittäviä tekijöitä. 

Webinaarissa avataan työn murroksen tuloksia kehittyvän ja innovatiivisen kuntatyön näkökulmista sekä tarkastellaan Tampereen Kaupunkiympäristön palvelualueella tehtyä tutkimusta ja sen tuloksia. Mukana keskustelemassa ovat tutkijatohtori Tiina Tuominen Tampereen yliopistosta, johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen KT Kuntatyönantajista, Tampereen kaupungilta kehityspäällikkö Matias Ansaharju. Tilaisuuden juontaa ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

Katso webinaaritallenne tästä linkistä Kunta.tv:n sivuilla.

Webinaarisarjan 1 kuva A-M Jaanu