Kuntatyö murroksessa -webinaarisarja 

Webinaarisarjan tavoitteena on avata työn murros -selvityksen tuloksia ja esitellä kiinnostavia kunta-alan casejä teemoihin liittyen. Webinaarit toteutetaan yhteistyössä Kunta.tv:n kanssa ja ne tallennetaan.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja alan pääsopijajärjestöt seuraavat yhdessä kunta-alan työn murrosta ja muutosta. Kevään 2021 seurannassa oli kaikkiaan 23 teemaa ja seurantaan osallistui yli tuhat kuntatyön asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Seurannan päätulokset julkistettiin 2.6.2021. Päätulosten esittelyn tallenne löytyy tästä linkistä Kunta.tv:n sivuilta. 

Työn murroksen seuranta on  osa Kuntatyö2030-kokonaisuutta. Lue lisää työn murroksen seurannasta KT:n sivuilta tästä linkistä 

 

 

Maailman paras peruskoulu, case Oulun Koklaamo ja STEAM Campus, 15.11. kello 14.-15.30 Webinaaritallenne löytyy tästä linkistä Kunta.tv:n sivulta

Mitä peruskouluissa on viime aikoina tapahtunut? Miltä näyttää tulevaisuus peruskoulun näkökulmasta? Mitä uutta on käynnissä? Miten kokeilukulttuuria ja Steam Campusta kehitetään Oulussa varhaiskasvatuksesta lukioasteelle?

Webinaarissa esitellään työn murroksen seurantatuloksia peruskoulun näkökulmasta ja Oulun kaupungin edustajien kanssa alan muutoksesta ja tulevaisuudennäkymistä.  Mikä on Oulun Koklaamo ja mitä STEAM Campuksessa tehdään? Mukana ovat johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen KT:sta, Oulusta Hintan koulun rehtori Matti Ahola sekä opettaja Pekka Pöyhtäri. 

 

Rehtori Matti Ahola
 

Uudistuva sosiaali- ja terveyskeskus, case Akaan kaupunki, 8.11.2021 kello 14.-15.30 Webinaaritallenne löytyy tästä linkistä Kunta.tv:n sivulta

Akaan kaupungissa oli tavoitteena kehittää Suomen paras terveyskeskus. Lähtötilanteessa Urjalan terveysasemalle oli kertynyt lääkärinvastaanottojonoa. Lääkäreistä oli pulaa, pitkäaikaissairaiden kutsujärjestelmä oli ruuhkautunut ja jonossa oli asiakkaita, joille ei voitu antaa vastaanottoaikaa. Työntekijöille annettiin vapaat kädet ja toimiva ratkaisu löytyi. Nyt hoidon saatavuus on todella hyvä. Miten Akaassa onnistuttiin?

Webinaarissa käydään läpi työn murros -selvityksen tuloksia sosiaali- ja terveyskeskuksista ja keskustellaan akaalaisten kanssa henkilöstölähtöisestä kehittämisestä terveysasemalla. Mukana ovat  johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:sta, johtava ylilääkäri Tiina Määttä ja lääkäreiden luottamusmies Elina Miettola. Tilaisuuden juontaa ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

 

Tiina Määttä ja Akaan logo
 

Tärkeät ateria- ja puhtauspalvelut, case Kajaanin Mamselli 1.11.2021 kello 14.-15.30. Webinaaritallenne löytyy tästä linkistä Kunta.tv:n sivuilta

Julkiset keittiöt tarjoavat lähes 400 miljoonaa ruoka-annosta vuodessa. Joukkoruokailun kansanterveydellinen merkitys on suuri. Millaista työ nykyään on ateria- ja puhtauspalveluissa ja miten se muuttuu? Miten digitalisaatio vaikuttaa työn tekemisen tapoihin ja mitkä muut asiat vaikuttavat alalla tapahtuviin muutoksiin?

Webinaarissa esiteltiin työn murroksen seurantatuloksista ateria- ja puhtauspalvelujen näkökulmasta ja keskusteltiin alan näkymistä ja muutoksista.  Mukana olivat johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen KT:sta sekä Kajaanin kaupungin Mamselli liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen sekä tiimiesimies Riikka Soldatkin. Tilaisuuden juonsi ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu

 

Tuija Vuorinen ja Riikka Soldatkin
 

Uudistuva ammatillinen koulutus, case Omnia, 25.10.2021 kello 14.-15.30. Webinaaritallenne löytyy tästä linkistä Kunta.tv:n sivuilta

Mitä ammatillisen koulutuksen kentässä on viime aikoina tapahtunut? Miltä näyttää tulevaisuus alan toimijoiden näkökulmasta? Miten opettajuus muuttuu? Mitä uutta digitaalisuus tuo? Millainen on ammatillisen koulutuksen rooli työelämän kehittämisessä? 

Webinaarissa esiteltiin työn murroksen seurantatuloksia ammatillisesta koulutuksesta ja keskusteltiin Espoon koulutuskuntayhtymä Omnian edustajien kanssa alan muutoksesta ja tulevaisuudennäkymistä.  Mukana olivat johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen KT:sta, Omnian kehittämisjohtaja Tuukka Soini sekä työelämäopettajat Pia Ropponen ja Marja Rajala.  Tilaisuuden juonsi ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.  

 

Pia Ropponen, Marja Rajala ja Tuukka Soini
 

Itse- ja yhteisöohjautuvuus, case Järvenpään kaupunki, 4.10.2021 kello 14.-15.30. Webinaaritallenne löytyy tästä linkistä Kunta-tv:n sivuilta.

Mistä puhutaan, kun puhutaan itse- tai yhteisöohjautuvuudesta? Mitä asioita työn murros -selvityksestä nousi teemaan liittyen? Millaisia kokemuksia Järvenpään kaupungissa on aiheesta?    

Järvenpäässä on lähdetty tutkimaan ja kokeilemaan monimuotoista itseohjautuvuutta. Järvenpäässä haetaan vastauksia kysymyksiin: Voiko muutosta viedä läpi alhaalta ylöspäin? Voiko henkilöstössä piillä voimavaroja ja osaamisia, jotka vievät organisaatiota kohti uutta kukoistusta? Voisiko johto oppia henkilöstöltä, miten työ tulisi organisoida?  Mikä tämän tyyppisessä kehittämisotteessa toimii ja mitä haasteita korona-aika on tuonut?  

Webinaarissa esiteltiin työn murroksen seurantatuloksista itseohjautuvuusteeman näkökulmasta ja keskusteltiin Järvenpään kokemuksista.  Mukana olivat johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen KT:sta sekä Järvenpään kaupungista kehittämispäällikkö Kati Toikka, osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö Sirkka Riikonen sekä työsuojeluvaltuutettu Jyrki Issakainen.  Tilaisuuden juonsi ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.  

Lisätietoja ja Monimuotoinen itseohjautuvuus -materiaalia löytyy tästä linkistä Järvenpään kaupungin Monimuotoinen itseohjautuvuus -sivuilta

 

Kuva Järvenpää
 

Hallinto- ja toimistotyön arvo ja muutos. Digitaalisten työtapojen kehittäminen Uudenmaan liitossa Webinaaritallenne löytyy tästä linkistä Kunta.tv:n sivuilla. 

Millaisia ovat odotettavissa olevat muutokset hallinto- ja toimistotyössä ja miten työtapoja voidaan kehittää digitaalisia välineitä hyödyntäen? Millaisia toimintamalleja tulevaisuuden asiantuntijatyössä tarvitaan? 

Webinaarissa  21.6.2021 esiteltiin työn murroksen seurantatuloksista hallinto- ja toimistotyön näkökulmasta ja kerrottiin Uudenmaan liitossa kehitetyistä digitaalisista toimintamalleja. Mukana olivat Niilo Hakonen KT:sta sekä Uudenmaan liitosta hallintopäällikkö Liisa Setälä ja erityisasiantuntija Suvi Silvennoinen. Tilaisuuden juonsi Kuntatyö2030 ohjelmapäällikkkö Anna-Mari Jaanu.

 

Kuva webinaaritallenteesta A-M Jaanu
 

Kehittyvä ja innovatiivinen kuntatyö. Työntekijät muutostoimijoina, case Tampereen kaupunkiympäristön palvelualue  Webinaaritallenne löytyy tästä linkistä Kunta.tv:n sivuilta.

Miten ajankohtaiset, monia kuntaorganisaatioita koskevat murrokset vaikuttavat työntekijöihin ja heidän toimijuuteensa? Millaisista näkökulmista työntekijät lähestyvät muutosta ja miksi? Millaisia toimijatyyppejä muutostilanteessa voidaan tunnistaa? 

Webinaarissa 7.6.2021 avattiin työn murroksen tuloksia kehittyvän ja innovatiivisen kuntatyön näkökulmista sekä tarkasteltiin Tampereen Kaupunkiympäristön palvelualueella tehtyä tutkimusta ja sen tuloksia. Mukana olivat tutkijatohtori Tiina Tuominen Tampereen yliopistosta, johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen KT Kuntatyönantajista, Tampereen kaupungilta kehityspäällikkö Matias Ansaharju. Tilaisuuden juonsi ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

 

Webinaarisarjan 1 kuva A-M Jaanu