Viestinnällä vaikuttavuutta 1.1.-31.12.2022

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa työelämän kehittämiseen liittyvää viestintää kuntatyöpaikoille, ja sitä kautta parantaa työpaikkojen ja niiden johdon, esihenkilöiden ja henkilöstön tavoittamista, ohjelmakokonaisuuden vaikuttavuutta, skaalautuvuutta ja jatkuvuutta, sekä edistää toisilta oppimista.

Toimenpiteet:

1. Ohjelman viestinnän vahvistaminen

  • Tekojen torin uudistaminen
  • Verkkosivujen uudistaminen
  • Viestinnän sisältöjen vahvistaminen ja teemoittaminen
  • Tulevien hyvinvointialueiden huomioiminen ohjelman viestinnässä

2. Fast Expert Teams -toimintamallin kokeilu, muotoilu ja konseptointi kunta- ja hyvinvointialalle

  • Kehitetään ja pilotoidaan kunta-alalle yhteiskehittämisen mallia digitaalisilla alustoilla. Tavoitteena on etsiä ratkaisuja yhteisiin haasteisiin.
  • 2-3 pilottia vuonna 2022
  • Haasteet, joita ratkotaan, nousevat kuntakentän tarpeista

3. Workathlon kunta-alalla syksyllä 2022

  • Järjestetään yhteistyössä TYÖ2030 -ohjelman kanssa
  • Workathlonissa kokoonnutaan päivän ajaksi ratkomaan halukkaiden kuntaorgansiaatioiden kanssa niiden esittämiä haasteita ja auttamaan tavoitteiden toteutumista. 
  • Workathlon tarjoaa osallistuvalle organisaatiolle konkreettista ideointi- ja sparraustukea ja tekee myös laajemmin näkyväksi alan organisaatioiden haasteita, tilanteita ja nykyaikaista työelämän kehittämistä.

Budjetti on 125 000 euroa, josta TYÖ2030 ohjelma rahoittaa 100 000 euroa ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt 25 000 euroa.