Kunta-alan työmarkkinaosapuolet seuraavat työn murrosta kunta-alalla, tulokset julkaistiin 2.6.2021

Työn murroksen seuranta on KT Kunta- ja hyvinvoinialuetyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen hanke, jolla valmistaudutaan seuraavien vuosien ja vuosikymmenien uudistuksiin kunta-alalla. Tarkoituksena on tehdä näkyväksi kuntatyötä, osallistua ajankohtaiseen keskusteluun työelämän muutoksesta ja vahvistaa yhteistä ymmärrystä kuntatyön ja työmarkkinatoiminnan kehittämiseksi työn- ja teknologian murroksessa. Maan suurimpana toimialana viitoitamme seurannassa tietä myös muille toimialoille.

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet päättivät kesäkuussa 2018 ryhtyä yhdessä pitkäjänteisesti ja systemaattisesti seuraamaan työn murrosta kunta-alalla, josta ensimmäiset tulokset julkaistiin 2019. Seurantatutkimus toteutettiin keväällä 2021, siihen osallistui yli 1000 kunta-alan asiantuntijaa. Vuoden 2021 seurannan toimiala- ja teemakohtaisia tuloksia on kerätty tänne. Yhteenveto työn murroksen seurannan tuloksista löytyy täältä KT Kunta- ja hyvinvointialuetyöntekijöiden internetsivuilta.

Työn murroksen seurantatulokset julkaistiin 2.6.2021 

Seurannan päätulokset julkaistiin 2.6.2021. Tallenne tilaisuudesta löytyy täältä Kunta.tv:n sivuilta. 

Kuntatyö murroksessa webinaarisarja avaa seurantatuloksia teemoittain

Lisäksi työn murroksen teemoja avataan Kuntatyö murroksessa -webinaarisarjassa 7.6.2021 alkaen. Lue lisää webinaarisarjasta  täältä 

Työn murros – mitä se tarkoittaa?

Työn murros tarkoittaa vuosia ja vuosikymmeniä kestävää muutosta kohti uudenlaista ja monipuolisempaa työn maailmaa. 

Nykyisin muutosta nopeuttavat uuden teknologian, kuten digitaalisten palvelujen, robottien, tekoälyn ja alustojen hyödyntäminen, mutta myös – mikä on ollut vähemmän esillä keskustelussa – toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen työyhteisöissä ja työpaikoilla, sekä resurssien rajallisuus.

Työn muuttuminen ei tietenkään ole mikään uusi asia, uutta on sen nopeutuminen. Suurin syy muutoksen nopeutumiseen on ollut digitalisaatio. Digitaaliset palvelut ja työvälineet ovat jo työnteon arkea, robotit ja tekoälysovellukset ovat vasta laajasti tulossa työnteon tueksi.  

Työn murros vaikuttaa eri tavoin eri ammatteihin ja toimialoihin 

Vähitellen työn murros muuttaa töiden sisältöjä, toimintatapoja ja työn organisointia kaikissa ammateissa. Kiinnostavaa on, miten se tapahtuu. Samalla kun osa vanhoista tehtävistä häviää tai siirtyy muulla tavoin hoidettavaksi, syntyy myös kokonaan uusia ammatteja ja tehtäviä.

Työpaikoilla tapahtuvan kehityksen lisäksi työn murros kunta-alalla kytkeytyy muun muassa

 • kunta-alan sopimus- ja neuvottelujärjestelmän uudistuksiin
 • julkisten palvelujen rahoituksen ja talouden turvaamiseen
 • kunta-alan suositusten uudistamiseen ja päivittämiseen
 • käynnissä oleviin valtakunnallisiin osaamisen ja työelämän kehittämishankkeisiin
 • työelämän yhteistoiminnalliseen kehittämiseen kunta-alalla

Mitä työn murroksessa seurataan?

Kunta-alan työn murroksen seurantaan on vuonna 2021 valittu 23 aihetta. 

 1. Tarinoiden kirjastot
 2. Hallinto- ja toimistotyön arvo ja muutos
 3. Vanhusten palvelut: Digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen vanhusten palveluissa
 4. Uudistuva sosiaali- ja terveyskeskus
 5. Sairaalat teknologian ja työn murroksessa
 6. Sosiaalityön uudet ratkaisut
 7. Työn murros ja uudistuva kuntatekniikka
 8. Tärkeät ateria- ja puhtauspalvelut
 9. Maailman paras peruskoulu
 10. Uudistuva ammatillinen koulutus
 11. Lukiot: Digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen lukiossa
 12. Kehittyvä ja innovatiivinen kuntatyö
 13. Nykyaikainen nuorisotyö
 14. Robotit ja tekoäly ihmisten apuna
 15. Itseohjautuvuus ja tiimityöskentely kunta-alalla
 16. Kestävää kehitystä kuntatyöllä
 17. Uutta toimitilaratkaisuissa
 18. Työssä oppiminen ja ohjaus
 19. Etätyö kunta-alalla
 20. Liikkumisen ja logistiikan uudet ratkaisut
 21. Uudistuva varhaiskasvatus
 22. Julkisen työn merkitys ja arvo
 23. Digitalisaatio kuntatyössä (kooste)

Seurannan tekemisestä vastaa työn murros -työryhmä. KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisen alan unioni JAU ry:n ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry ovat nimenneet siihen edustajansa.