Hyvän elämän toimintamalli ja perheystävälliset kuntatyöpaikat

 

Työ- ja perhetilanteet vaihtelevat, mutta onnistuminen niiden yhteensovittamisessa hyödyttää merkittävästi kaikkia. Tuloksellisuus, luottamus, työhyvinvointi, työpaikan maine ja perheiden hyvinvointi paranevat. Kuntakentän muutosten keskellä se on myönteinen asia - siis paitsi rekrytointivaltti myös tuottavuustekijä.

Kunta-alalle on luotu oma Hyvän elämän toimintamalli

Hyvän elämän toimintamalli soveltuu kaiken kokoisille kuntaorganisaatioille ja niiden yksiköille, jotka haluavat edistää pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti työn ja muun elämän yhteensovittamista.

Toimintamallin käyttö on maksutonta.  Se on vaivaton ja helppo ottaa käyttöön. Malli ei edellytä jonkin tietyn toimintatavan käyttöä, vaan prosessia, jonka avulla organisaatiossa suunnitelmallisesti edistetään työn ja muun elämän yhteensovittamista organisaatioon parhaiten sopivilla tavoilla.

Miten saamme Hyvän elämän tunnuksen työpaikallemme?

Tunnusta voi hakea, kun tietyt kriteerit täyttyvät. Toimintamallissa on kaksi tasoa, joista tason kaksi kriteerit ovat vaativampia.

Sähköisen hakemuksen tiedot vahvistetaan ilmoittamalla työnantajan ja henkilöstön edustajan yhteystiedot hakemuksessa. Nämä henkilöt voivat olla esimerkiksi kaupunginjohtaja ja työsuojeluvaltuutettu.

Hakemuksen käsittelee ja hyväksyy raati, jossa on edustettuina KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt. Ilmoitus hakemuksen hyväksymisestä ja kunniakirja toimitetaan hakijalle.

Katso kriteerit ja tarkemmat ohjeet
 

Perheystävälliset kuntatyöpaikat -webinaarisarja

  • 29.8.2019 kello 9-10 Perheystävälliset käytännöt Kelassa, erikoissuunnittelija Catrina Filenius
  • ​27.3.2019 kello 9-10 Työn ja muun elämän yhteensovittamisen edistäminen työuran eri vaiheissa ja Työterveyslaitoksen palvelut työpaikoille, erikoistutkija Kaisa Törnroos ja ohjelmapäällikkö Salla Toppinen-Tanner. Katso tallenne.
  • 3.4.2019 kello 9-10 Hyvän elämän toimintamalli kunta-alalla, Johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen KT Kuntatyönantajat. Katso tallenne.
  • 8.4.2019 kello 12.40-13.10 Case Nortamon perhekeskus, Rauman kaupunki, päällikkö Anna Kuromaa Rauman kaupunki
  • 16.4.2019 kello 9-10 Case Joensuun kaupunki, henkilöstöjohtaja Sari Lempiäinen
  • 29.4.2019 kello 9-10 Case Helsinki, HR-asiantuntija Susanna Puustinen, kaupunginkanslia / henkilöstöosasto
  • 13.5.2019 kello 9-10 Perheystävällinen työpaikka -ohjelma ja tunnus, Hankepäällikkö Lassi Köppä Väestöliitto 

 

Lisätietoa

Johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen, KT Kuntatyönantajat, niilo.hakonen(at)kt.fi

Työympäristöasiantuntija Eija Kemppainen, Superliitto, eija.kemppainen(at)superliitto.fi