Sparraus

Sparraus on ulkopuolisen asiantuntijan johdolla tehtävää ohjausta, fasilitointia ja konsultointia kuntatyöpaikan kehittämisen tueksi. Se on tarkoitettu kirittämään jo käynnissä olevaa prosessia tai käynnistämään sen. Sparraus on maksutonta ja kestoltaan 1-2 päivää.

Sparrauksen kohteena voi olla koko kunta tai kuntayhtymä niiden yksittäinen yksikkö tai työyhteisö. Myös kuntaomisteiset yhtiöt ja liikelaitokset voivat hakea sitä. 

Sparrauksen sisältö ja teemat

Kuntatyöpaikan tarve määrittelee sparrauksen teeman. Teeman tulee kuitenkin liittyä alla oleviin teemoihin:

  1.  Toimintatapojen, prosessien ja palvelujen asiakaslähtöinen uudistaminen (digitaalisia välineitä hyödyntäen)  
  2.  Digitalisaation edistäminen ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen kuntatyössä ja palveluissa   
  3. Etätyöhön ja etäpalveluihin liittyvien toimintatapojen, johtamisen ja pelisääntöjen kehittäminen   
  4. Työn kuormituksen hallinta ja työhyvinvoinnin edistäminen sekä etä- että lähityössä ja niiden yhdistelmissä
  5. Työyhteisön toimivuuden ja toimintakulttuurin parantaminen 
  6. Yhdessä kehittämisen ja osallisuuden edistäminen 

Kuka voi hakea sparrausta ja miten sitä haetaan? Hakemuslinkki.

Sparrausta voi hakea kunnat, kuntayhtymät, kunnalliset liikelaitokset, niiden yksiköt tai yksittäiset työyhteisöt. Myös kuntaomisteiset yhtiöt voivat hakea sparrausta.

Sparraus myönnetään hakemuksesta. Hakemus löytyy täältä. Hakemuksen jättäjän tulee olla työnantajan edustaja. 

Sparrauksen kesto ja toteuttamistapa

Sparrauksen kesto on 1-2 päivää. Yksi päivä on keskimäärin seitsemän (7) tuntia, kuitenkin vähintään neljä (4) tuntia. Päivä voidaan jakaa osiin siten, että yksi osio on vähintään kaksi (2) tuntia. Mikäli sparrauspäivä jaetaan osiin, voi sparrauskertojen välissä lisäksi olla lyhyt 0,5-1 tunnin etäohjaus. Sparraus voidaan toteuttaa joko lähityöskentelynä tai virtuaalisesti etäyhteyksin.

Onko sparrauksen myöntämiselle ehtoja?

Sparrauksen tulee aina liittyä tuloksellisuuden, tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen. Edellytyksenä sparrauksen myöntämiselle on, että siinä toteutuu yhteistoiminnallisuuden periaate eli sparrauspäiviin osallistuvat organisaation johdon ja esimiesten lisäksi aina henkilöstö ja/tai henkilöstön edustajat. 

Sparrausta ei myönnetä johdon konsultointiin, strategiatyöhön, kunnanvaltuuston tai -hallituksen konsultointiin.

Miten asiantuntija valitaan? 

Sparrausta hakenut kuntaorganisaatio voi itse valita sopivan asiantuntijan Kuntekon kilpailuttamista asiantuntijoista. Asiantuntijan voi valita ennen kuin jättää hakemuksen tai hakemuksen jättämisen jälkeen. Asiantuntijat löytyvät täältä.

Sparrauksesta tehdään päätös ja asiantuntija laatii raportin 

Kun sopiva asiantuntija on valittu ja alustava päivämäärä sparraukselle on sovittu, ohjelmapäällikkö tekee päätöksen sparrauksen myöntämisestä. Päätös ohjeineen toimitetaan kuntaorganisaation yhteyshenkilölle ja asiantuntijalle. Asiantuntija laatii sparrauksesta määrämuotoisen raportin. 

Mitä tulee tehdä ennen sparrausta? 

Ennen sparrausta asiantuntija ja kuntaorganisaatio keskustelevat sparrauksen tavoitteesta ja toteuttamisesta.  Sparrauksen aikana täsmennetään kehittämistarpeet, käydään läpi nykytila, sovitaan jatkotoimenpiteistä.

Kehittämistyön jatkaminen sparrauksen jälkeen

Kehittämistyö voi jatkua monin eri tavoin, esimerkiksi kuntaorganisaation omin voimin, sopimalla asiantuntijan kanssa jatkokonsultoinnista tai laajemmasta hankkeesta, johon voidaan hakea ulkopuolista. Jatkokonsultoinnista asiantuntijan johdolla sovitaan erikseen asiantuntijan ja kuntaorganisaation kesken. 

 

Lisätietoa:

Sparraus liittyy Kuntatyö2030 -hankkeeseen, jota rahoittaa TYÖ2030 -ohjelma.

Ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu, puh. +358 50 572 4620, anna-mari.jaanu(a)kt.fi
Projektisuunnittelija Taina Tervonen, puh. +358 50 521 2448, taina.tervonen(a)kt.fi
 

Tiedustelut: sparraus[a]kt.fi