Mitä työelämän kehittäminen on Kuntekon jälkeen?

Kiitos kaikille Kuntekossa mukana olleille! Työelämän kehittäminen jatkuu KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteistyönä Kuntekon jälkeen. Syksyllä 2019 perustettiin kunta-alan työelämän kehittämisryhmä Tekry koordinoimaan ja ohjaamaan valtakunnallista kehittämistä. Tekojen tori jää elämään, samoin kuin Kuntekon internetsivut.  Internetsivujen uusi osoite on kuntatyo2030.fi. Kunteko.fi -osoite toimii vielä alkuvuoden 2021.

Yhteyshenkilöt 1.1.2021 alkaen

Yhteyshenkilöt työelämän kehittämiseen ja Tekojen toriin liittyen toimivat ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu ja projektisuunnittelija Taina Tervonen (etunimi.sukunimi@kt.fi).

Mikä on Tekry?

Työelämän kehittämisryhmä Tekry koordinoi ja ohjaa valtakunnallista työelämän uudistamista. Toiminnalla halutaan saada aikaan työelämän kehittämisen hankkeita, käydä vuoropuhelua työn tulevaisuudesta ja työn murroksesta sekä laatia suosituksia tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun liittyen. Tekryn toiminnalla halutaan lisäksi vaikuttaa työelämän kehittämisen jatkuvuuteen ja vahvistaa sitä pitkäjänteisesti.


Kuntatyöpaikkojen kekseliäät kehittäjät -hanke on alkanut, ilmoittaudu haastateltavaksi!

KT ja pääsopijajärjestöt ovat saaneet rahoituksen Kuntatyöpaikkojen kekseliäät ratkaisut ja kehittäminen korona-aikana -hankkeelle ajalle 1.11.2020 - 31.12.2021. Tavoitteena on edistää ja tukea kuntaorganisaatioiden onnistumisia ja toimintatapojen uudistamisia koronakriisin eri vaiheissa sekä vahvistaa kuntaorganisaatioita yhteistyöhön ja luottamukseen perustuvaan kokeilemisen ja kehittämisen kulttuuriin. Hankkeen rahoittaja on TYÖ2030-Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma.

Kerätään kekseliäitä ratkaisuja ja viestitään niistä

Hankkeessa kerätään, nostetaan esille ja jaetaan monin eri tavoin kunta-alan kekseliäitä ratkaisuja etenkin etäpalveluihin, etätyöhön ja -johtamiseen, työkykyjohtamiseen, perehdyttämiseen ja työsuojeluun sekä uusiin toimintatapoihin liittyen. Tavoitteena on kerätä noin 80 kekseliästä ratkaisua ja viestiä niistä laajasti tekojen torilla, webinaareissa ja podcasteissa. Lisäksi järjestetään joitakin kuntatyöpaikkojen tarpeista nousevia teematyöpajoja ajankohtaisista aiheista.  Työpajojen aiheet varmistuvat alkuvuodesta 2021.

Vuoden 2021 aikana tehdään noin 50 haastattelua. Haastattelujen aihealueet liittyvät työssä tapahtuneisiin muutoksiin ja toimintatapoihin. Lisäksi selvitetään kuntaorganisaatioiden kehittämistarpeita tulevia toimenpiteitä ja hankkeita varten.

Haluaisiko sinun organisaatiosi osallistua haastatteluun, jossa kerätään tietoa siitä

  • miten kuntaorganisaatiot ovat taklanneet korona-ajan haasteita,
  • millaisia uusia toimintatapoja on kehitetty,
  • mitä kehittämistarpeita on havaittu ja
  • miltä tulevaisuus näyttää? 

Ilmoita organisaatiosi mukaan!
 

Mikä TYÖ2030- Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma?

TYÖ2030-ohjelma tukee eri alojen työpaikkoja ja niiden muodostamia verkostoja omassa kehittämistyössään. TYÖ2030-ohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Ohjelman on tarkoitus jatkua yli hallituskausien aiempien kansallisten työelämän kehittämisohjelmien tapaan. Ohjelmaa hallinnoi Työterveyslaitos. Lue lisää TYÖ2030 -kehittämisohjelmasta