Kuntatyö murroksessa -webinaarisarja

KT Kuntatyönantajat ja alan pääsopijajärjestöt seuraavat yhdessä kunta-alan työn murrosta ja muutosta. Kevään 2021 seurannassa oli kaikkiaan 23 teemaa ja seurantaan osallistui yli tuhat kuntatyön asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Seurannan päätulokset julkistettiin 2.6. Tallenne löytyy Kunta.tv:n sivuilta:
https://www.kunta.tv/suorat-lahetykset/kunta-alan-tyon-murroksen-seurannan-tulosten-julkistamistilaisuus-2-6-2021/
 

Kuntatyö murroksessa -webinaarisarja 7.6.2021 alkaen

Webinaarisarjan tavoitteena on avata työn murroksen teemoja ja esitellä kiinnostavia kunta-alan casejä teemoihin liittyen. Webinaarit tallennetaan. 

Hallinto- ja toimistotyön arvo ja muutos. Digitaalisten työtapojen kehittäminen Uudenmaan liitossa, 21.6. kello 9-10.30. 

Webinaari tallennetaan ja lähetetään Kunta-tv:ssä: https://www.kunta.tv/suorat-lahetykset/hallinto-ja-toimistotyon-arvo-ja-muutos-digitaalisten-tyotapojen-kehittaminen-uudenmaan-liitossa-21-6-2021/ 

Millaisia ovat odotettavissa olevat muutokset hallinto- ja toimistotyössä ja miten työtapoja voidaan kehittää digitaalisia välineitä hyödyntäen? Millaisia toimintamalleja tulevaisuuden asiantuntijatyössä tarvitaan? 

Webinaarissa esitellään työn murroksen seurantatuloksista hallinto- ja toimistotyön näkökulmasta ja avataan Uudenmaan liitossa kehitettyjä digitaalisia toimintamalleja. Mukana ovat johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen KT Kuntatyönantajista sekä Uudenmaan liitosta hallintopäällikkö Liisa Setälä ja erityisasiantuntija Suvi Silvennoinen. Tilaisuuden juontaa ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

Webinaarin ohjelma:
•    Kello 9.00-9.05 Avaus. Ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu KT Kuntatyönantajista
•    Kello 9.05-9.30 Hallinto- ja toimistotyön arvo ja muutos. Tuloksia työn murros -seurannasta. Johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen KT Kuntatyönantajista
•    Kello 9.30-10.00 Paneelikeskustelu. Mukana Anna-Mari Jaanu, Niilo Hakonen sekä Uudenmaan liitosta hallintopäällikkö Liisa Setälä ja erityisasiantuntija Suvi Silvennoinen
•    Kello 10.00.-10.15 Kysymykset ja vastaukset yleisöltä. Webinaarin lopetus

Kehittyvä ja innovatiivinen kuntatyö. Työntekijät muutostoimijoina, case Tampereen kaupunkiympäristön palvelualue 7.6.2021 kello 14-15.30.  

Webinaarin tallenne https://www.kunta.tv/suorat-lahetykset/kehittyva-ja-innovatiivinen-kuntatyo-tyontekijat-muutostoimijoina-case-tampereen-kaupunkiympariston-palvelualue-7-6-2021/

Miten ajankohtaiset, monia kuntaorganisaatioita koskevat murrokset vaikuttavat työntekijöihin ja heidän toimijuuteensa? Millaisista näkökulmista työntekijät lähestyvät muutosta ja miksi? Millaisia toimijatyyppejä muutostilanteessa voidaan tunnistaa? Tutkijatohtori Tiina Tuominen Tampereen yliopistolta on kolmivuotisessa tutkimuksessa tutkinut Tampereen Kaupunkiympäristön palvelualueella työntekijöitä muutostoimijoina, muutostoimijuuden kehittymistä ja sitä selittäviä tekijöitä. 

Webinaarissa avataan työn murroksen tuloksia kehittyvän ja innovatiivisen kuntatyön näkökulmista sekä tarkastellaan Tampereen Kaupunkiympäristön palvelualueella tehtyä tutkimusta ja sen tuloksia. Mukana keskustelemassa ovat tutkijatohtori Tiina Tuominen Tampereen yliopistosta, johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen KT Kuntatyönantajista, Tampereen kaupungilta kehityspäällikkö Matias Ansaharju ja kaavoitusarkkitehti Hanna Ohtola. Tilaisuuden juontaa ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

Syksylle 2021 suunnitellut teemat (lisätietoa tulossa myöhemmin):

  • Tärkeät ateria- ja puhtauspalvelut
  • Uudistuva sosiaali- ja terveyskeskus
  • Maailman paras peruskoulu
  • Robotit ja tekoäly ihmisten apuna
  • Itseohjautuvuus ja tiimityöskentely kunta-alalla 
  • Kestävää kehitystä kuntatyöllä
  • Etätyö kunta-alalla 
  • Julkisen työn merkitys ja arvo
  • Digitalisaatio kuntatyössä

 

Mikä työn murroksen seuranta?

Kahden vuoden välein toteutettavan työn murroksen seurannan tarkoitus on tehdä nykyaikainen kuntatyö näkyväksi. Tavoitteena on myös rakentaa yhteistä kuvaa muutoksesta sekä vahvempaa tietopohjaa, jota voidaan hyödyntää kunta-alan työmarkkina- ja kehittämistoiminnassa.

Työn murroksen seuranta on KT Kuntatyönantajien, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn, Julkisen alan unioni JAU:n ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n yhteinen hanke ja osa Kuntatyö2030-kokonaisuutta.

Lue lisää työn murroksen seurannasta https://www.kt.fi/tyon-murros