Haasta työpaikkasi virtuaaliseen kehittämistyöpajaan KT:n ja pääsopijajärjestöjen kanssa ja varmista maksuton sparraus!

Haastatteluin toteteutuissa kehittämistyöpajoissa keskustellaan kuntatyöpaikkojen kehittämisen tilasta ja tarpeista, korona-ajan vaikutuksista toimintaan sekä pohditaan tulevaisuuden kehittämistarpeita ja ratkaisuja. Työpaja kestää 2,5 tuntia ja se toteutetaan Howspace-alustalla. Osallistujiksi toivotaan kuntaorganisaation, sen yksikön tai toimialan johtoa, esimiehiä ja henkilöstön edustajia. 

Nyt kannattaa osallistua, sillä kehittämistyöpajoissa mukana olleet ovat etusijalla maksuttomaan sparraukseen. Sparraus toimii jatkumona kehittämistyöpajalle. Sparraus tulee hakuun elokuussa 2021. Lue lisää sparrauksesta täältä.

Varmista siis paikkasi sparraukseen ja ilmoita kuntatyöpaikkasi mukaan kehittämistyöpajaan.

Osallistujien kommentteja työpajoista:

Hyvä hetki pysähtyä oman organisaation kehittämisen äärelle yhdessä

Oli mielenkiintoinen keskusteluhetki. Kirkasti omaa ajattelua. Toi mukavasti näkyviin sitä tekemistä, jota arjessa ei aina huomaa

Hyödyllistä keskustelua kehittämisestä. Keskustelua käydään muutoinkin, mutta ulkopuolinen keskustelun johdattelu toi siihen hyvän lisän.

Kiitos, tilaisuus oli vielä avaavampi ja mielenkiintoisempi kuin oletin.

Työpajasta saa yhteenvedon ja näkyvyyttä omalle kehittämistyölle. Samalla pääsee vaikuttamaan valtakunnalliseen työelämän kehittämiseen tulevaisuudessa. Prosessi on seuraava:

 • Kuntatyöpaikan yhteyshenkilö ilmoittaa organisaation/palvelualan/yksikön mukaan
 • Kutsu Howspace -alustalle, jossa valitaan ajankohta työpajalle ja varmistetaan osallistujat
 • Osallistujille toimitetaan linkki Howspace-alustalle ja lyhyt ennakkokysely 
 • Kehittämistyöpaja toteutetaan Howspace-alustalla (kesto noin 2,5 h), jossa
  • tarkastellaan, mitä valtakunnallinen työelämän kehittäminen on
  • tutustutaan organisaation kehittämishankkeisiin
  • keskustellaan, miten korona-aika on vaikuttanut toimintaan ja kehittämiseen 
  • käydään läpi organisaation tulevaisuuden kehittämistarpeita ja ratkaisuja
  • saadaan vinkkejä ja odotuksia kunta-alan työmarkkinaosapuolille
 • Keskustelu dokumentoidaan Howspace-alustalle, osallistujat saavat yhteenvedon työpajasta 

Lisätietoja antaa ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu, anna-mari.jaanu@kt.fi. Ole yhteydessä ja kysy lisää!

Ilmoittautuminen tästä linkistä 

 

Kekseliäät kehittäjät -kuntatyöpaikkojen kekseliäät ratkaisut ja kehittäminen korona-aikana  

Hanke on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen ja se rahoitetaan TYÖ2030 -ohjelmasta. Rahoitus on ajalle 1.11.2020-31.12.2021.

Päätavoitteena on edistää ja tukea kuntaorganisaatioiden onnistumista ja toimintatapojen uudistustyötä koronakriisin eri vaiheissa.  Hankkeen aikana käydään tiivistä vuoropuhelua kuntaorganisaatioiden kanssa ja kartoitetaan, mitä työelämän kehittämisessä tapahtuu, millaisia vaikutuksia pandemialla on organisaation toimintoihin ja kehittämiseen.

Hanke toimii pohjana laajemmalle kunta-alan työelämän kehittämisen kokonaisuudelle.  Hankkeen aikana tehdään 50 haastattelua/kehittämistyöpajaa kuntaorganisaatioiden kanssa. Työpajoje  pohjalta laaditaan yhteenveto kehittämisen tilasta, näkymistä ja tarpeista kuntakentällä.

Toimenpiteet

 • Haastatellaan kehittämistyöpajoissa erikokoisten kuntaorganisaatioiden johtoa, kehittäjiä ja henkilöstön edustajia työelämän kehittämiseen liittyen ja kartoitetaan korona-ajan oppeja, haasteita ja uusia toimintatapoja

 • Kerätään järjestelmällisesti kuntatyöpaikkojen kekseliäitä ratkaisuja, kootaan niitä Tekojen torille 

 • Nostetaan kiinnostavia ratkaisuja esille viestinnässä, webinaareissa ja podcasteissa

 • Järjestetään työpaikkojen tarpeista nousevia teematyöpajoja, joissa käsitellään ajankohtaisia aiheita sekä kootaan ja esitellään niihin liittyviä kiinnostavia ratkaisuja.  
 • Lue lisää TYÖ2030 - Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmasta tästä linkistä.   

 

 

Lue juttuja kekseliäistä ratkaisuista kunta-alalla 

Juttusarjassa kerrotaan kuntatyöpaikkojen kekseliäistä ratkaisuista ja kehittämistyöstä ja nostetaan esille korona-aikana kehitettyjä toimintamalleja. Juttuja tehdään kymmenen. Lue lisää juttusarjasta tästä linkistä