Kekseliäät kehittäjät -kuntatyöpaikkojen kekseliäät ratkaisut ja kehittäminen korona-aikana  

Hanke on KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen ja se rahoitetaan TYÖ2030 -ohjelmasta. Rahoitus on ajalle 1.11.2020-31.12.2021.

Päätavoitteena on edistää ja tukea kuntaorganisaatioiden onnistumista ja toimintatapojen uudistustyötä koronakriisin eri vaiheissa.  Hankkeen aikana käydään tiivistä vuoropuhelua kuntaorganisaatioiden kanssa ja kartoitetaan, mitä työelämän kehittämisessä tapahtuu, millaisia vaikutuksia pandemialla on organisaation toimintoihin ja kehittämiseen.

Hanke toimii pohjana laajemmalle kunta-alan työelämän kehittämisen kokonaisuudelle.  Hankkeen aikana tehdään 50 haastattelua/kehittämistyöpajaa kuntaorganisaatioiden kanssa. Työpajojen  pohjalta laaditaan yhteenveto kehittämisen tilasta, näkymistä ja tarpeista kuntakentällä.

Toimenpiteet

  • Haastatellaan erikokoisten kuntaorganisaatioiden johtoa, kehittäjiä ja henkilöstön edustajia työelämän kehittämiseen liittyen ja kartoitetaan korona-ajan oppeja, haasteita ja uusia toimintatapoja

  • Kerätään järjestelmällisesti kuntatyöpaikkojen kekseliäitä ratkaisuja, kootaan niitä Tekojen torille 

  • Nostetaan kiinnostavia ratkaisuja esille viestinnässä, webinaareissa ja podcasteissa

  • Järjestetään työpaikkojen tarpeista nousevia teematyöpajoja, joissa käsitellään ajankohtaisia aiheita sekä kootaan ja esitellään niihin liittyviä kiinnostavia ratkaisuja.  
  • Lue lisää TYÖ2030 - Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmasta tästä linkistä.   

 

 

Lue juttuja kekseliäistä ratkaisuista kunta-alalla 

Juttusarjassa kerrotaan kuntatyöpaikkojen kekseliäistä ratkaisuista ja kehittämistyöstä ja nostetaan esille korona-aikana kehitettyjä toimintamalleja. Juttuja tehdään kymmenen. Lue lisää juttusarjasta tästä linkistä