16.10.2019
Kannuksen kaupunki, Kannus

Yhteisöllistä kehittämistä testamentti-ja lahjoitusvaroilla

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Kannuksen kaupungilla on viime vuosien aikana tullut merkittävästi uusia testamentti- ja lahjoitusvaroja. Syntyi ajatus, että nämä rahat voitaisiin tehdä "näkyväksi" siten, että eri yhteisöt ja toimijat voisivat hakea rahastosta avustusta yhteisöllisiin hankkeisiin.


Ratkaisu
Rahastoista voidaan myöntää varoja käytettäväksi vanhusten hoitoon, vanhustyön hyväksi, vanhusten avopalveluihin sekä hyvinvointipalveluiden kehittämiseen ja parantamiseen eri ikäryhmien tarpeet huomioiden. Edellä mainittuja palveluja järjestävät toimijat voivat anoa rahastoista varoja vapaamuotoisella hakemuksella os. Kannuksen kaupunki, PL 42, 69101 Kannus. Hakuaika on jatkuva. Päätöksen varojen myöntämisestä tekee kaupunginhallitus puolivuosittain.
Tulokset
Toimintamalli on herättänyt paljon kiinnostusta ja yhdistykset ovat lähteneet innokkaasti kehittämään erilaisia palveluita, jotka palvelevat tiettyä kohderyhmää tai kuntalaisia laajemminkin. Rahastoista on avustettu mm. kuntoilulaitteiden hankintaa vanhusten palvelutaloon, liikuntapuistoon sekä kylätaloille, käynnistetty kylällä vanhusten päiväkerhotoimintaa, osallistuttu skeittiparkin rakentamiseen, rakennettu kuntoportaat ja senioripuisto, hankittu hissi työväentalolle jne.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Terttu Korte
terttu.korte@kannus.fi
Kaupunginjohtaja
Kannuksen kaupunki