1.10.2020
Kangasalan kaupunki/Sivistyskeskus, Kangasala

Yhteisöllisen oppilas- ja opiskeluhuollon vuosikello

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Kehittämistyö lähti liikkeelle tarpeesta vahvistaa koko kaupungissa yhteisöllisen oppilas- ja opiskeluhuollon toimintaa ja auttaa oppilaitoksia huomioimaan keskeiset sisällöt ja yhteistyötahot tässä toiminnassa. Samalla tavoitteena on ollut vahvistaa hyvinvointia edistäviä yhteisiä käytäntöjä koko kaupungissa ja kehittää koko yhteisöllisen oppilas- ja opiskeluhuoltotoiminnan laatua. Koko toiminnan perimmäisenä tavoitteena on vahvistaa kouluyhteisöjä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukijoina ja vaikuttaa koulujen osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevaan ilmapiiriin.
Ratkaisu
Kehittämistyö alkoi varhaiskasvatuksen (esiopetus) suunnittelijan, johtavan erityisopettajan ja hyvinvointikoordinaattorin yhteistyönä. He kokosivat yhteisöllisen oppilas- ja opiskeluhuollon keskeiset sisällöt. Sen jälkeen aiheet ryhmiteltiin vuosikelloon huomioiden koulujen toiminnan aikataulut. Vuosikelloa on arvioitu ja kommentoitu myös opetuspalvelujen rehtorikokouksessa. Vuosikello on jo välitetty oppilaitosten käyttöön. Työ tehtiin omana työnä hyödyntäen kunkin kokemusta ja koulutusta sekä THL:n julkaisemaa opasta: Yhteisestä työstä hyvinvointia – opiskeluhuoltoryhmä perusopetuksessa. Emme käyttäneet ulkopuolista rahoituista. Jatkossa vuosikellon arviointi ja kehittämistyö siirtyy kaupunkiin perustetulle oppilas- ja opiskeluhuoltotyöryhmälle.
Tulokset
Kaikissa oppilaitoksissa toimivat yhteisölliset oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmät ja toiminta ovat kehittymässä. Vanhempien ja oppilasedustajien rooli osana ryhmää on kehittymässä ja vahvistumassa. Vielä ei ole tuloksia vaikuttavuudesta, mutta asiaan perehtynyt työryhmä seuraa ja arvioi oppilashuollon kokonaisuutta jatkossa säännöllisesti. Myös Teaviisari tiedonkeruun ja kouluterveyskyselyn tuloksia seuraamalla tehdään toiminnan arviointia.

Yhteyshenkilöt

Maija Mäkinen
maija.makinen@kangasala.fi