28.5.2021
Kärkölän kunta, Kärkölä

Yhteinen kuntavaalipaneeli

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Kevään 2021 kuntavaalit järjestettiin kokoontumisrajoitusten vallitessa. Ehdokasryhmien kesken heräsi idea yhteisestä kuntavaalipaneelista. Ehdokasryhmät kutsuivat kunnan mukaan tekniseksi toteuttajaksi kuntavaalipaneeliin, sillä paneeli suunniteltiin järjestettävän etätoteutuksena.
Tavoitteena oli järjestää jokseenkin lyhyellä aikataululla tilanteeseen sopiva vaalikeskustelu, johon kuntalaiset pystyvät osallistumaan. Tavoitteena oli nostaa myös ajankohtaiset asiat yhteiseen keskusteluun ja osallistaa kuntalaiset mukaan.
Ratkaisu
Kuntavaalipaneelin toteutuksen suunnittelussa ehdokasryhmät sekä kunnasta vaalipaneelin fasilitoija pitivät suunnittelupalaverin. Palaverissa ideoitiin sähköinen kysely kuntalaisille, jossa pyydettiin kysymysehdotuksia vaalipanelisteille. Kysely julkaistiin kunnan kotisivuilla sekä somekanavissa.
Tulleista kysymysehdotuksista ehdokasryhmät valitsivat mielestään kolme merkityksellisintä kysymystä. Ehdokasryhmien esitysten pohjalta vaalipaneelin vetäjä teemoitteli aiheita ja kysymyksiä, jotta mahdollisimman moneen kuntalaisten kysymykseen saataisiin vastaus paneelin aikana.
Suunnitteluvaiheessa päätettiin, että kuntavaalipaneeli olisi kestoltaan tunnin mittainen, jotta verkkokeskustelua jaksettaisiin seurata. Aikataulussa pysyminen edellytti puheenvuorojen rajaamista ja yhdessä ehdokasryhmien kanssa päätettiin, että puheenvuorot olisivat kaksi minuuttia per kysymys per ehdokasryhmä. Varsinaisia kysymyksiä vaalipaneeliin valittiin kolme ja keskustelu alkoi ehdokaslistojen sekä vaaliteemojen esittelyllä.
Kuntavaalipaneeli järjestettiin kokonaisuudessaan etätoteutuksena ja sitä pystyi seuraamaan suorana lähetyksenä kunnan YouTube-kanavan kautta. Tallenne oli katsottavissa lähetyksen jälkeen 48 tuntia kanavalla.
Tulokset
Kärkölän kuntavaalipaneeli 2021 onnistui mainiosti ja saavutti tavoitteensa hyvin. Lyhyessä ajassa (kaksi vuorokautta) saatiin kuntalaisilta reilut kaksikymmentä kysymystä, josta löytyi yhteiset kysymykset kuntavaalikeskusteluun.
Kunnan rooli teknisenä toteuttajana, vaalikeskustelun juoksuttaja, puheenvuorojen jakaja ja kellottajana oli luonteva. Ehdokasryhmät saivat tasapuolisesti esittää valittuihin kysymyksiin näkemyksensä. Koettiin, että oltiin yhteisen keskustelun äärellä ilman suurempaa jännitettä. Keskustelu oli ajankohtaisten asioiden äärelle pysähtymistä ja ajatusten vaihtoa.
Palaute kuntavaalipaneelista oli positiivinen, kannustava ja rohkaiseva järjestämään saman tyyppisiä keskusteluja eri teemojen ympärille myös tulevaisuudessa. Etätoteutuksen etuna oli paikasta riippumaton mahdollisuus kuulla keskustelu ja tallenteeseen pystyi tarvittaessa palaamaan rajatun ajan verran.
Yhteinen näkemys ehdokasryhmien ja kunnan mukaan on, että tämä paneelikeskustelu toimii loistavana pohjana kehittää tulevaisuuden osallistumistapoja yhteisten asiakokonaisuuksien ympärille. Osallisuutta ja osallistumista parhaimmillaan!

Yhteyshenkilöt

Lilli Peltonen
lilli.peltonen@karkola.fi
hankepäällikkö
Kärkölän kunta