2.3.2020
Varkauden kaupunki ja SOS-Lapsikylä, Varkaus

Warustamo - opiskelutarviketuki

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Ajatus Warustamosta lähti liikkeelle siitä, että ilmi tuli nuorten ohjautuminen opintoihin myös kustannusperustein. Opintoihiin liittyvät tarvikehankinnat voivat olla perheelle iso kuluerä ja vaikuttaa siihen, mihin opintoihin nuori hakeutuu. Haluttiin tukea sellaisia nuoria, joiden perheet eivät kuulu esimerkiksi toimeentulotuen piiriin. Taloudellinen tilanne voi olla tiukka, vaikka varsinaista toimeentulotukioikeutta ei olisi. Suunniteltiin palvelu, joka toimii toimeentulotukea kevyemmin ilman sosiaalityön asiakkuutta, ellei siihen muutoin ole tarvetta.
Ratkaisu
Spontaani työryhmä rakentui: Työllisyysyksikön esimies kutsui koolle yhdessä suunnittelijan kanssa verkoston, jossa oli nuorisopalvelujen lähiesimies, toisen asteen opinto-ohjaaja, sosiaalityön esimies ja SOS-lapsikylän kehittäjä. Mukana oli myös kaupungin viestintäpäällikkö.

Tuen kanavointiin sopivaksi todettiin jo hieman aiemmin omana toimintana käynnistynyt laaja-alainen yhteistyöverkosto Ohjaamo. Nuoren on helppo tulla hakemaan tukea matalan kynnyksen Ohjaamoon. Toiminta sai nimekseen Warustamo ja sitä päätettiin rahoittaa lahjoitusvaroin. On luottamus siihen, että alueen yrityksiltä, yksityisiltä ja muilta toimijoilta löytyy halua auttaa nuoria elämässä eteenpäin koulutuksen tuen kautta. Yrityksillä on hyvä mahdollisuus tukea myös potentiaalisia uusia ammattilaisia. Hyvän tekeminen on tehty helpoksi, lahjoitusvarat menevät kohdennetusti ja varmasti paikallisten nuorten tukemiseen. Lahjoitukset kerää SOS-lapsikylä.

Kun nuori hakee tukea Warustamosta, hänen tilannettaan selvittää Ohjaamon sosiaalityöntekijä, jonka arvion perusteella tuki myönnetään. Ohjaamossa myöskin työskentelevä etsivä nuorisotyöntekijä lähtee konkreettisesti tekemään hankintoja yhdessä nuoren kanssa. Nuori sitoutuu palauttamaan esimerkiksi työkalut ja kirjat, jos hänen opintonsa keskeytyvät, ja tarvikkeet menevät uusille tarvitsijoille.

Ensimmäinen lahjoittajataho oli paikallinen mainosalan yritys, joka sponsoroi markkinointia varten postikortit #wiksuteko.
Tulokset
Warustamon toiminta on pikkuhiljaa käynnistynyt. Tällä hetkellä kolmea nuorta on avustettu opiskelutarvikkeiden hankinnassa. Jatkamme markkinointia mahdollisten lahjoittajien suuntaan sekä tiedotusta tuesta nuorille ja heidän huoltajilleen jo yläkoulun viimeisiltä luokilta alkaen.

Yhteyshenkilöt

Kati Rytilahti
kati.rytilahti@varkaus.fi